เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

จากเวทีเอเปคสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

หน้ารายการ
25 ต.ค. 65

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2030 ประชากรทั่วโลกกว่า 670 ล้านคน จะขาดแคลนอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นประเด็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเด็นข้อห่วงกังวลที่จะหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยกันด้วย ทำไมประเด็นนี้ถึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แล้วการประชุมเอเปคในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรบ้าง ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ คุณวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน จากเวทีเอเปคสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

จากเวทีเอเปคสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

25 ต.ค. 65

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2030 ประชากรทั่วโลกกว่า 670 ล้านคน จะขาดแคลนอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นประเด็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเด็นข้อห่วงกังวลที่จะหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยกันด้วย ทำไมประเด็นนี้ถึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แล้วการประชุมเอเปคในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรบ้าง ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ คุณวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน จากเวทีเอเปคสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด