คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เกษตรอีสานรับมือโลกรวน

หน้ารายการ
29 มี.ค. 67

ผลกระทบจากอากาศร้อนจัดและ "ฝนตกไม่ทั่วฟ้า" ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องปรับตัวเตรียมรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี ปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย คุณเล่าเราขยายชวนโฟกัสการรับมือวิกฤตโลกรวนของเกษตรกรในภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรขนาดใหญ่ของไทย

นักข่าวพลเมือง C-site จากหลายพื้นที่ร่วมปักหมุดสื่อสารเหตุการณ์ใกล้ตัว เริ่มที่ความร่วมมือแก้ปัญหาคลองส่งน้ำตื้นเขินของชาวบ้านรวมไทย 8 อ.พบพระ จ.ตาก ที่ระดมความร่วมมือกว่า 100 คน ขุดลอกคลองชลประทานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และติดตามการจัดสรรการใช้น้ำในห้วยแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ของผู้ประกอบการสวนส้มและชาวนา เนื่องจากปริมาณน้ำน้อย และชวนฟังเสียงสะท้อนของเกษตรกรสวนลิ้นจี่ที่ จ. นครพนม ถึงผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ลิ้นจี่ออกผลผลิต

จากนั้นติดตามการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมของเยาวชนในพื้นที่ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการสูบน้ำจับปลาไปทำอาหารพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และ ไปสำรวจนิเวศลำน้ำของนักเรียนและครูใน 4 โรงเรียน ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเทียบตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของนิเวศลำน้ำ และปิดท้ายกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ในกิจกรรมทุ่งกุลาฟิล์มเฟสติวัล เรียนรู้วิถีหน้าแล้งของชาว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ชวนขยายประเด็นกับ ดร.จตุพร เทียรมา อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรจากสภาวะโลกรวน และแนวทางในการรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนพร้อมกับข้อเสนอในการปรับตัวรับมือของเกษตรกรและระดับนโยบาย

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เกษตรอีสานรับมือโลกรวน

29 มี.ค. 67

ผลกระทบจากอากาศร้อนจัดและ "ฝนตกไม่ทั่วฟ้า" ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องปรับตัวเตรียมรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี ปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย คุณเล่าเราขยายชวนโฟกัสการรับมือวิกฤตโลกรวนของเกษตรกรในภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรขนาดใหญ่ของไทย

นักข่าวพลเมือง C-site จากหลายพื้นที่ร่วมปักหมุดสื่อสารเหตุการณ์ใกล้ตัว เริ่มที่ความร่วมมือแก้ปัญหาคลองส่งน้ำตื้นเขินของชาวบ้านรวมไทย 8 อ.พบพระ จ.ตาก ที่ระดมความร่วมมือกว่า 100 คน ขุดลอกคลองชลประทานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และติดตามการจัดสรรการใช้น้ำในห้วยแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ของผู้ประกอบการสวนส้มและชาวนา เนื่องจากปริมาณน้ำน้อย และชวนฟังเสียงสะท้อนของเกษตรกรสวนลิ้นจี่ที่ จ. นครพนม ถึงผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ลิ้นจี่ออกผลผลิต

จากนั้นติดตามการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมของเยาวชนในพื้นที่ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการสูบน้ำจับปลาไปทำอาหารพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และ ไปสำรวจนิเวศลำน้ำของนักเรียนและครูใน 4 โรงเรียน ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเทียบตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของนิเวศลำน้ำ และปิดท้ายกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ในกิจกรรมทุ่งกุลาฟิล์มเฟสติวัล เรียนรู้วิถีหน้าแล้งของชาว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ชวนขยายประเด็นกับ ดร.จตุพร เทียรมา อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรจากสภาวะโลกรวน และแนวทางในการรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนพร้อมกับข้อเสนอในการปรับตัวรับมือของเกษตรกรและระดับนโยบาย

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
กำลังเล่น...
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
กำลังเล่น...
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย