คุณเล่า เราขยาย
19 เม.ย. 67

เช็กสถานการณ์ฝุ่นข้ามพรมแดนเพราะแม้จะมีพายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ก็ยังดูเหมือนช่วยบรรเทาฝุ่นพิษไม่ค่อยได้ สาเหตุเพราะ ฝนไม่ได้ตกครอบคลุมทุกพื้นที่ และการเผาทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังเกิดขึ้นต่อเนื่องชวนขยายทางแก้ฝุ่นข้ามแดนกันต่อ

ชวนดูข้อมูล GISTDA พบว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 66 - 19 เม.ย. 67 เมียนมา เป็นแชมป์เกิดจุดความร้อน มีจำนวนจุดความร้อนขึ้นถึง 303,000 จุด เราเผา เขาเผา เราต่างก็เผชิญกับวิกฤตินี้ร่วมกัน สถานการณ์วันนี้จุดความร้อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือยัง ขยายข้อมูลกับ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ฝุ่นข้ามแดนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือระดับชาติ โดยที่ผ่านมารัฐเองก็มีความพยายามเดินสาย พูดคุยแบบ G TO G ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในระดับพื้นที่มีมาตรการความร่วมมือ แบบ Local to Local ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างเมือง ล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 67 มติคณะรัฐมนตรี ให้อำนาจผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นในพื้นที่สามารถดำเนินการเจรจา หรือสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากประชาชน โดยสภาลมหายใจภาคเหนือ จากการเสวนา เวที "สานสัมพันธ์ ลมหายใจ สองฝั่งสาละวิน สร้างกลไกฝุ่นควันข้ามแดน" แก้ปัญหาฝุ่น ของประชาชนสองฝั่ง ไทย - เมียนมา

ส่วนความร่วมมือกับลาวปี 67 พบภาพความตื่นตัวเรื่องร่วมแก้ฝุ่นในหมู่คนหนุ่มสาวชาวลาวอย่างมาก ปีนี้คนรุ่นใหม่ในไทยและในลาว 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และทีมอาสาโทรโข่งลุ่มน้ำโขง ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขยับภาคประชาชน ในมุมคณะกรรมการร่างกฏหมายอากาศสะอาดจะมองจุดเชื่อมต่องานต่อนี้กับนโยบายภาพใหญ่อย่างไร ชวนพูดคุยกับ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ลมหายใจข้ามแดน

19 เม.ย. 67

เช็กสถานการณ์ฝุ่นข้ามพรมแดนเพราะแม้จะมีพายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ก็ยังดูเหมือนช่วยบรรเทาฝุ่นพิษไม่ค่อยได้ สาเหตุเพราะ ฝนไม่ได้ตกครอบคลุมทุกพื้นที่ และการเผาทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังเกิดขึ้นต่อเนื่องชวนขยายทางแก้ฝุ่นข้ามแดนกันต่อ

ชวนดูข้อมูล GISTDA พบว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 66 - 19 เม.ย. 67 เมียนมา เป็นแชมป์เกิดจุดความร้อน มีจำนวนจุดความร้อนขึ้นถึง 303,000 จุด เราเผา เขาเผา เราต่างก็เผชิญกับวิกฤตินี้ร่วมกัน สถานการณ์วันนี้จุดความร้อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือยัง ขยายข้อมูลกับ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ฝุ่นข้ามแดนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือระดับชาติ โดยที่ผ่านมารัฐเองก็มีความพยายามเดินสาย พูดคุยแบบ G TO G ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในระดับพื้นที่มีมาตรการความร่วมมือ แบบ Local to Local ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างเมือง ล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 67 มติคณะรัฐมนตรี ให้อำนาจผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นในพื้นที่สามารถดำเนินการเจรจา หรือสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากประชาชน โดยสภาลมหายใจภาคเหนือ จากการเสวนา เวที "สานสัมพันธ์ ลมหายใจ สองฝั่งสาละวิน สร้างกลไกฝุ่นควันข้ามแดน" แก้ปัญหาฝุ่น ของประชาชนสองฝั่ง ไทย - เมียนมา

ส่วนความร่วมมือกับลาวปี 67 พบภาพความตื่นตัวเรื่องร่วมแก้ฝุ่นในหมู่คนหนุ่มสาวชาวลาวอย่างมาก ปีนี้คนรุ่นใหม่ในไทยและในลาว 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และทีมอาสาโทรโข่งลุ่มน้ำโขง ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขยับภาคประชาชน ในมุมคณะกรรมการร่างกฏหมายอากาศสะอาดจะมองจุดเชื่อมต่องานต่อนี้กับนโยบายภาพใหญ่อย่างไร ชวนพูดคุยกับ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย