คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ

หน้ารายการ
29 ก.ย. 65

ชวนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบจาก "พายุโนรู" นอกจาการเตรียมรับมือ เผชิญเหตุ และช่วยเหลือกันแล้ว เกษตรกร คนเลี้ยงวัว ชาวนาต้องทำความเข้าใจและรับมือเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

พร้อมทำความเข้าใจเรื่องของลำน้ำและแม่น้ำสาขา กก อิง โขง เพื่อชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและลุ่มน้ำ กับมหกรรมแม่น้ำและชุมชน นิเวศ วิถี วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ลุ่มน้ำ กก อิง โขง แม่น้ำและชุมชนกกอิงโขงกับการพัฒนา

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ

29 ก.ย. 65

ชวนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบจาก "พายุโนรู" นอกจาการเตรียมรับมือ เผชิญเหตุ และช่วยเหลือกันแล้ว เกษตรกร คนเลี้ยงวัว ชาวนาต้องทำความเข้าใจและรับมือเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

พร้อมทำความเข้าใจเรื่องของลำน้ำและแม่น้ำสาขา กก อิง โขง เพื่อชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและลุ่มน้ำ กับมหกรรมแม่น้ำและชุมชน นิเวศ วิถี วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ลุ่มน้ำ กก อิง โขง แม่น้ำและชุมชนกกอิงโขงกับการพัฒนา

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด