คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา

หน้ารายการ
11 พ.ย. 65

เมื่อการฟื้นคูคลองและคุณภาพชีวิตคนริมคลอง กลายเป็นโจทย์สำคัญของหลายเมืองใหญ่ รวมถึงเมืองสงขลา ที่กำลังหาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟู “คลองสำโรง” คลองประวัติศาสตร์สำคัญของเมือง ตอนนี้หลายภาคส่วนกำลังออกแบบการพัฒนาคลองสำโรง จ.สงขลา ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโจทย์ท้าทายที่ต้องช่วยกันแก้ ชวนขยายประเด็นนี้กับคุณปริชาติ แก้วมหิงค์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคุณจามีกร มะลิซ้อน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการผังเมือง มทร.ศรีวิชัย

ต่อด้วยความเคลื่อนไหวกับภาคพลเมือง ชวนติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมใน จ.ศรีสะเกษ และกิจกรรม Zero Waste ของน้อง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง กับการเรียนรู้จัดการขยะแยกขยะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากขวดน้ำพลาสติก

ปิดท้ายด้วยกลุ่มชาวบ้านริมทางรถไฟ “เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม” อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากย้ายออกจากชุมชนเดิม ตอนนี้พวกเขากำลังออกแบบสร้างกำแพงดินรีไซต์เคิล ผ่านกิจกรรม "ผ้าป่ากำแพงใจ" ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา

11 พ.ย. 65

เมื่อการฟื้นคูคลองและคุณภาพชีวิตคนริมคลอง กลายเป็นโจทย์สำคัญของหลายเมืองใหญ่ รวมถึงเมืองสงขลา ที่กำลังหาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟู “คลองสำโรง” คลองประวัติศาสตร์สำคัญของเมือง ตอนนี้หลายภาคส่วนกำลังออกแบบการพัฒนาคลองสำโรง จ.สงขลา ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโจทย์ท้าทายที่ต้องช่วยกันแก้ ชวนขยายประเด็นนี้กับคุณปริชาติ แก้วมหิงค์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคุณจามีกร มะลิซ้อน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการผังเมือง มทร.ศรีวิชัย

ต่อด้วยความเคลื่อนไหวกับภาคพลเมือง ชวนติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมใน จ.ศรีสะเกษ และกิจกรรม Zero Waste ของน้อง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง กับการเรียนรู้จัดการขยะแยกขยะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากขวดน้ำพลาสติก

ปิดท้ายด้วยกลุ่มชาวบ้านริมทางรถไฟ “เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม” อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากย้ายออกจากชุมชนเดิม ตอนนี้พวกเขากำลังออกแบบสร้างกำแพงดินรีไซต์เคิล ผ่านกิจกรรม "ผ้าป่ากำแพงใจ" ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด