คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เมล็ดพันธุ์ คน เมือง

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65

ชวนติดตามการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของคนเมืองกับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งการเตือนภัยการใช้ยาแพทย์แผนไทยที่ไม่ถูกรับรอง หรือไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

ต่อด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พบปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองชลประทาน และ “นิทรรศการคบเด็กสร้างเมือง” ซึ่งกลุ่มเยาวชนริทัศน์ ชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หาดใหญ่ มาแสดงผลงานบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตและเมืองหาดใหญ่

ไปต่อกันที่พิกัดจากภาคอีสาน จากโรงเรียนบ้านหนองพะแนง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นักข่าวพลเมืองพาไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวในห้องเรียนแปลงนาข้าวอินทรีย์ ต่อด้วยการทำข้าวเม่า ซึ่งเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า จาก จ.สกลนคร และอวดดีกับการเพนต์กระถางต้นไม้กับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้น ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2565 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเครือข่ายทามมูลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เขามีความพยายามช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม ให้มีโอกาสเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อีกครั้งหลังน้ำลด ด้วยการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน แล้วทำไมคนเมืองต้องช่วยกันฟื้นวิถีเกษตรกรรมร่วมกับคนลุ่มน้ำ ขยายความกับคุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และจะพาไปดูการเพนต์กระถางต้นไม้ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เมล็ดพันธุ์ คน เมือง

24 พ.ย. 65

ชวนติดตามการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของคนเมืองกับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งการเตือนภัยการใช้ยาแพทย์แผนไทยที่ไม่ถูกรับรอง หรือไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

ต่อด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พบปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองชลประทาน และ “นิทรรศการคบเด็กสร้างเมือง” ซึ่งกลุ่มเยาวชนริทัศน์ ชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หาดใหญ่ มาแสดงผลงานบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตและเมืองหาดใหญ่

ไปต่อกันที่พิกัดจากภาคอีสาน จากโรงเรียนบ้านหนองพะแนง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นักข่าวพลเมืองพาไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวในห้องเรียนแปลงนาข้าวอินทรีย์ ต่อด้วยการทำข้าวเม่า ซึ่งเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า จาก จ.สกลนคร และอวดดีกับการเพนต์กระถางต้นไม้กับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้น ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2565 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเครือข่ายทามมูลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เขามีความพยายามช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม ให้มีโอกาสเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อีกครั้งหลังน้ำลด ด้วยการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน แล้วทำไมคนเมืองต้องช่วยกันฟื้นวิถีเกษตรกรรมร่วมกับคนลุ่มน้ำ ขยายความกับคุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และจะพาไปดูการเพนต์กระถางต้นไม้ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live