คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เมล็ดพันธุ์ คน เมือง

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65

ชวนติดตามการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของคนเมืองกับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งการเตือนภัยการใช้ยาแพทย์แผนไทยที่ไม่ถูกรับรอง หรือไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

ต่อด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พบปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองชลประทาน และ “นิทรรศการคบเด็กสร้างเมือง” ซึ่งกลุ่มเยาวชนริทัศน์ ชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หาดใหญ่ มาแสดงผลงานบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตและเมืองหาดใหญ่

ไปต่อกันที่พิกัดจากภาคอีสาน จากโรงเรียนบ้านหนองพะแนง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นักข่าวพลเมืองพาไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวในห้องเรียนแปลงนาข้าวอินทรีย์ ต่อด้วยการทำข้าวเม่า ซึ่งเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า จาก จ.สกลนคร และอวดดีกับการเพนต์กระถางต้นไม้กับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้น ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2565 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเครือข่ายทามมูลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เขามีความพยายามช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม ให้มีโอกาสเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อีกครั้งหลังน้ำลด ด้วยการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน แล้วทำไมคนเมืองต้องช่วยกันฟื้นวิถีเกษตรกรรมร่วมกับคนลุ่มน้ำ ขยายความกับคุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และจะพาไปดูการเพนต์กระถางต้นไม้ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เมล็ดพันธุ์ คน เมือง

24 พ.ย. 65

ชวนติดตามการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของคนเมืองกับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งการเตือนภัยการใช้ยาแพทย์แผนไทยที่ไม่ถูกรับรอง หรือไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

ต่อด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พบปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองชลประทาน และ “นิทรรศการคบเด็กสร้างเมือง” ซึ่งกลุ่มเยาวชนริทัศน์ ชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หาดใหญ่ มาแสดงผลงานบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตและเมืองหาดใหญ่

ไปต่อกันที่พิกัดจากภาคอีสาน จากโรงเรียนบ้านหนองพะแนง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นักข่าวพลเมืองพาไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวในห้องเรียนแปลงนาข้าวอินทรีย์ ต่อด้วยการทำข้าวเม่า ซึ่งเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า จาก จ.สกลนคร และอวดดีกับการเพนต์กระถางต้นไม้กับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้น ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2565 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเครือข่ายทามมูลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เขามีความพยายามช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม ให้มีโอกาสเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อีกครั้งหลังน้ำลด ด้วยการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน แล้วทำไมคนเมืองต้องช่วยกันฟื้นวิถีเกษตรกรรมร่วมกับคนลุ่มน้ำ ขยายความกับคุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และจะพาไปดูการเพนต์กระถางต้นไม้ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย