คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ

หน้ารายการ
1 ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยผ่านระบบราง กรณีรถไฟทางคู่ที่หวังลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อสนับสนุนการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงกระจายการพัฒนาโดยใช้ระบบรางไปยังภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือ มีอย่างน้อย 3 โครงการ คือ ช่วงเด่นชัย - เชียงของ ,ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ ,ช่วงนครสวรรค์ - แม่สอด

คำถาม คือ การพัฒนาที่เกิดขึ้น ทำอย่างไรที่เขาเหล่านั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่จะรู้ข้อมูลที่รอบด้าน ที่จะสามารถมีส่วนในการออกแบบและกำหนดผลที่จะตามมาร่วมด้วย ชวนคิด ชวนคุยกับตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาค และตัวแทนชุมชน ชุมชนริมรางรถไฟ จ.พิษณุโลก คุณคมสันต์ จันทร์อ่อน เครือข่ายสลัม 4 ภาค และคุณกาญจนา ศรีสำอาง ตัวแทนชุมชนริมราง ชาวบ้านชุมชนพญาเสือ ชุมชนริมรางรถไฟ จ.พิษณุโลก

ชวนอัปเดตความเคลื่อนไหว - เหตุการณ์ใกล้ตัว กับนักข่าวพลเมืองที่รายงานมากับ Csite จากทุกภูมิภาค หลายพื้นที่เกี่ยวข้าวกันแล้ว พิกัดแรกพาไปที่แปลงนารวมของชาวบ้านท่าม่วง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามา หลังชาวบ้านร่วมกันลงแขกดำนาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ได้เวลาเกี่ยวข้าวในแปลงนารวมแล้ว

เรื่องปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่หลายฝ่ายพยายามหาทางจัดการ รวมถึงที่ จ.ชัยภูมิ นักข่าวพลเมือง คุณนที นิลกลัด รายงานว่ามีกำหนดเป้าหมายลดขยะเปียกจากครัวเรือนด้วยการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

และหน้านี้เข้าสู่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม หลายพื้นที่ได้กลับมาทำกิจกรรม อย่างที่ จ.สระบุรี วันที่ 2 - 4 ธ.ค.นี้ ชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตเมืองคาวบอยใน “เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก” ครั้งที่ 3

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ

1 ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยผ่านระบบราง กรณีรถไฟทางคู่ที่หวังลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อสนับสนุนการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงกระจายการพัฒนาโดยใช้ระบบรางไปยังภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือ มีอย่างน้อย 3 โครงการ คือ ช่วงเด่นชัย - เชียงของ ,ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ ,ช่วงนครสวรรค์ - แม่สอด

คำถาม คือ การพัฒนาที่เกิดขึ้น ทำอย่างไรที่เขาเหล่านั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่จะรู้ข้อมูลที่รอบด้าน ที่จะสามารถมีส่วนในการออกแบบและกำหนดผลที่จะตามมาร่วมด้วย ชวนคิด ชวนคุยกับตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาค และตัวแทนชุมชน ชุมชนริมรางรถไฟ จ.พิษณุโลก คุณคมสันต์ จันทร์อ่อน เครือข่ายสลัม 4 ภาค และคุณกาญจนา ศรีสำอาง ตัวแทนชุมชนริมราง ชาวบ้านชุมชนพญาเสือ ชุมชนริมรางรถไฟ จ.พิษณุโลก

ชวนอัปเดตความเคลื่อนไหว - เหตุการณ์ใกล้ตัว กับนักข่าวพลเมืองที่รายงานมากับ Csite จากทุกภูมิภาค หลายพื้นที่เกี่ยวข้าวกันแล้ว พิกัดแรกพาไปที่แปลงนารวมของชาวบ้านท่าม่วง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามา หลังชาวบ้านร่วมกันลงแขกดำนาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ได้เวลาเกี่ยวข้าวในแปลงนารวมแล้ว

เรื่องปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่หลายฝ่ายพยายามหาทางจัดการ รวมถึงที่ จ.ชัยภูมิ นักข่าวพลเมือง คุณนที นิลกลัด รายงานว่ามีกำหนดเป้าหมายลดขยะเปียกจากครัวเรือนด้วยการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

และหน้านี้เข้าสู่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม หลายพื้นที่ได้กลับมาทำกิจกรรม อย่างที่ จ.สระบุรี วันที่ 2 - 4 ธ.ค.นี้ ชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตเมืองคาวบอยใน “เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก” ครั้งที่ 3

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด