คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้

หน้ารายการ
8 ธ.ค. 65

ติดตามความเคลื่อนไหวกับภาคพลเมือง พิกัดแรก ติดตามเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาดจากกำแพงกันคลื่น ที่ปักหลักเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาโครงการกำแพงกันคลื่น ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายหาด

และตามกันต่อกับสถานการณ์ชาวบ้านปัญหาช้างป่า จ.ฉะเชิงเทรา ที่ต้องเร่งหาทางออกกับห้องเรียนชายแดนที่ห้วยตามอญ จ.ศรีสะเกษ การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ ลงมือสืบค้นและลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งตลอดช่วงการทดลองจะมีครูให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

และปิดท้ายกับผลกระทบเหตุความรุนแรงจากความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านมากว่า 18 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวมีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ต้องเจอความรุนแรงในครอบครัว นำไปสู่การเกิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง เพื่อเป็นที่พึ่งรับเรื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลและแก้ปัญหา ทำงานควบคู่กับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ชวนขยายแง่มุมจากกลุ่มคนที่ทำงานคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ กับคุณกสิณา โอฬารริกสุภัค นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายเเดนใต้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้

8 ธ.ค. 65

ติดตามความเคลื่อนไหวกับภาคพลเมือง พิกัดแรก ติดตามเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาดจากกำแพงกันคลื่น ที่ปักหลักเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาโครงการกำแพงกันคลื่น ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายหาด

และตามกันต่อกับสถานการณ์ชาวบ้านปัญหาช้างป่า จ.ฉะเชิงเทรา ที่ต้องเร่งหาทางออกกับห้องเรียนชายแดนที่ห้วยตามอญ จ.ศรีสะเกษ การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ ลงมือสืบค้นและลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งตลอดช่วงการทดลองจะมีครูให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

และปิดท้ายกับผลกระทบเหตุความรุนแรงจากความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านมากว่า 18 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวมีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ต้องเจอความรุนแรงในครอบครัว นำไปสู่การเกิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง เพื่อเป็นที่พึ่งรับเรื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลและแก้ปัญหา ทำงานควบคู่กับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ชวนขยายแง่มุมจากกลุ่มคนที่ทำงานคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ กับคุณกสิณา โอฬารริกสุภัค นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายเเดนใต้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด