คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน

หน้ารายการ
9 ธ.ค. 65

มองสิทธิแรงงานสูงอายุในวันที่ไทยเข้าสู่ Aging society โดยสมบูรณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งความร่วมมือจัดการปัญหาขยะทะเล ด้วยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ต่อด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวของนักเรียนและผู้ปกครอง ในแปลงนารวม โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูถัดไป และกิจกรรมอาสาสอน station ที่รวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เรื่อยมา ซึ่งรอบนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ที่โรงเรียนบ้านหนองซองแมว จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยพิกัดจากภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายไทย การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

จากนั้น ติดตาม “อาสาบริบาล” คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ที่บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร และการสร้างพื้นที่กลางในชุมชน ที่วัดสุวรรณาราม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกันของชุมชน เป็นอีกแนวทางในการดึงศักยภาพคุณตาคุณยาย “สูงวัยสายบุญ” ได้มาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันรอยยิ้มระหว่างกัน จากนั้นร่วมพูดคุยกันต่อในวันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุอาจจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นกําลังแรงงานเพิ่มมากขึ้น แล้วไทยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ? ชวนขยายกับคุณวาสนา ลำดี เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

และติดตามช่วงอวดดีกับนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะพาไปดูการนำเอาหญ้าสนม หรือวัชพืชในหนองหารสกลนคร มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชส่งขายสร้างรายได้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน

9 ธ.ค. 65

มองสิทธิแรงงานสูงอายุในวันที่ไทยเข้าสู่ Aging society โดยสมบูรณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งความร่วมมือจัดการปัญหาขยะทะเล ด้วยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ต่อด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวของนักเรียนและผู้ปกครอง ในแปลงนารวม โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูถัดไป และกิจกรรมอาสาสอน station ที่รวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เรื่อยมา ซึ่งรอบนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ที่โรงเรียนบ้านหนองซองแมว จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยพิกัดจากภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายไทย การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

จากนั้น ติดตาม “อาสาบริบาล” คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ที่บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร และการสร้างพื้นที่กลางในชุมชน ที่วัดสุวรรณาราม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกันของชุมชน เป็นอีกแนวทางในการดึงศักยภาพคุณตาคุณยาย “สูงวัยสายบุญ” ได้มาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันรอยยิ้มระหว่างกัน จากนั้นร่วมพูดคุยกันต่อในวันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุอาจจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นกําลังแรงงานเพิ่มมากขึ้น แล้วไทยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ? ชวนขยายกับคุณวาสนา ลำดี เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

และติดตามช่วงอวดดีกับนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะพาไปดูการนำเอาหญ้าสนม หรือวัชพืชในหนองหารสกลนคร มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชส่งขายสร้างรายได้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด