คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน

หน้ารายการ
9 ธ.ค. 65

มองสิทธิแรงงานสูงอายุในวันที่ไทยเข้าสู่ Aging society โดยสมบูรณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งความร่วมมือจัดการปัญหาขยะทะเล ด้วยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ต่อด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวของนักเรียนและผู้ปกครอง ในแปลงนารวม โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูถัดไป และกิจกรรมอาสาสอน station ที่รวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เรื่อยมา ซึ่งรอบนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ที่โรงเรียนบ้านหนองซองแมว จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยพิกัดจากภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายไทย การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

จากนั้น ติดตาม “อาสาบริบาล” คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ที่บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร และการสร้างพื้นที่กลางในชุมชน ที่วัดสุวรรณาราม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกันของชุมชน เป็นอีกแนวทางในการดึงศักยภาพคุณตาคุณยาย “สูงวัยสายบุญ” ได้มาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันรอยยิ้มระหว่างกัน จากนั้นร่วมพูดคุยกันต่อในวันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุอาจจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นกําลังแรงงานเพิ่มมากขึ้น แล้วไทยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ? ชวนขยายกับคุณวาสนา ลำดี เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

และติดตามช่วงอวดดีกับนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะพาไปดูการนำเอาหญ้าสนม หรือวัชพืชในหนองหารสกลนคร มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชส่งขายสร้างรายได้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน

9 ธ.ค. 65

มองสิทธิแรงงานสูงอายุในวันที่ไทยเข้าสู่ Aging society โดยสมบูรณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งความร่วมมือจัดการปัญหาขยะทะเล ด้วยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ต่อด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวของนักเรียนและผู้ปกครอง ในแปลงนารวม โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูถัดไป และกิจกรรมอาสาสอน station ที่รวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เรื่อยมา ซึ่งรอบนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ที่โรงเรียนบ้านหนองซองแมว จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยพิกัดจากภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายไทย การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

จากนั้น ติดตาม “อาสาบริบาล” คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ที่บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร และการสร้างพื้นที่กลางในชุมชน ที่วัดสุวรรณาราม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกันของชุมชน เป็นอีกแนวทางในการดึงศักยภาพคุณตาคุณยาย “สูงวัยสายบุญ” ได้มาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันรอยยิ้มระหว่างกัน จากนั้นร่วมพูดคุยกันต่อในวันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุอาจจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นกําลังแรงงานเพิ่มมากขึ้น แล้วไทยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ? ชวนขยายกับคุณวาสนา ลำดี เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

และติดตามช่วงอวดดีกับนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะพาไปดูการนำเอาหญ้าสนม หรือวัชพืชในหนองหารสกลนคร มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชส่งขายสร้างรายได้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
กำลังเล่น...
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
กำลังเล่น...
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย