คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน

หน้ารายการ
22 ธ.ค. 65

ชวนติดตามความพยายามในการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติโดยภาคประชาชน ทั้งการออกแบบองค์ความรู้ที่เหมาะในการรับมือน้ำท่วม การจัดทำข้อมูลผู้ประสบภัย และการนำความรู้ในมหาวิทยาลัยไปบริการชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ จากนั้นติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งกิจกรรมงานเทศกาลอาหารการกินและวิถีไทลาวห้วยหูด ปีที่ 2 ต่อด้วยเสียงของเกษตรกร จ.ตาก ที่กำลังประสบปัญหาราคาพริกตกต่ำ และเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ที่เจอปัญหาได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงกิจกรรมทำบุญแม่โพสพ และการทำนาหลังน้ำลดของชาวนา ต.สนามชัย และ ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และติดตามกิจกรรมถอดบทเรียนรับฟังประสบการณ์รับมือน้ำท่วมอุบลฯ ซึ่งรวมตัวเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนกว่า 120 คน จาก 12 จังหวัด มารวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากนั้น ติดตามความพยายามสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้คนปลายน้ำ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วม ให้สามารถรับมือน้ำท่วมได้อย่างเท่าทัน จากนั้น ร่วมพูดคุยเพื่อหาทางไปต่อของการจัดการภัยพิบัติโดยภาคประชาชนกับอนาคตของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน กับคุณไมตรี จงไกรจักร์ มูลนิธิชุมชน

และติดตามช่วงอวดดี พาไปติดตามคนรุ่นใหม่ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต่อยอดดนตรีพื้นบ้านอีสานให้มีความร่วมสมัย กับนักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน

22 ธ.ค. 65

ชวนติดตามความพยายามในการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติโดยภาคประชาชน ทั้งการออกแบบองค์ความรู้ที่เหมาะในการรับมือน้ำท่วม การจัดทำข้อมูลผู้ประสบภัย และการนำความรู้ในมหาวิทยาลัยไปบริการชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ จากนั้นติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งกิจกรรมงานเทศกาลอาหารการกินและวิถีไทลาวห้วยหูด ปีที่ 2 ต่อด้วยเสียงของเกษตรกร จ.ตาก ที่กำลังประสบปัญหาราคาพริกตกต่ำ และเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ที่เจอปัญหาได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงกิจกรรมทำบุญแม่โพสพ และการทำนาหลังน้ำลดของชาวนา ต.สนามชัย และ ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และติดตามกิจกรรมถอดบทเรียนรับฟังประสบการณ์รับมือน้ำท่วมอุบลฯ ซึ่งรวมตัวเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนกว่า 120 คน จาก 12 จังหวัด มารวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากนั้น ติดตามความพยายามสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้คนปลายน้ำ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วม ให้สามารถรับมือน้ำท่วมได้อย่างเท่าทัน จากนั้น ร่วมพูดคุยเพื่อหาทางไปต่อของการจัดการภัยพิบัติโดยภาคประชาชนกับอนาคตของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน กับคุณไมตรี จงไกรจักร์ มูลนิธิชุมชน

และติดตามช่วงอวดดี พาไปติดตามคนรุ่นใหม่ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต่อยอดดนตรีพื้นบ้านอีสานให้มีความร่วมสมัย กับนักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด