คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ

หน้ารายการ
1 ก.ย. 66

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำโขง และเมื่อแม่น้ำโขงไม่สามารถพูดได้ คนธรรมดา 2 ฝั่งโขงพยายามออกมาส่งเสียงแทนแม่น้ำโขง และบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาต้องเผชิญมาตลอด โดยการสื่อสารในหลายลักษณะ ทั้งการต่อสู้เคลื่อนไหวตามขั้นตอนของกฎหมาย กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อสารผ่านงานสื่อสร้างสรรค์ ทั้ง ภาพถ่าย สารคดี หนัง เพลง และอื่น ๆ เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ติดตามเรื่องนี้ จากนักข่าวพลเมืองเยาวชน จ.หนองคาย ที่หมุดปักรายงานเข้ามา เล่าถึงนิทรรศการภาพถ่ายสัปดาห์แม่น้ำโขง และสื่อสารผ่านงานศิลปะ ภายในงานสัปดาห์ "แม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ" และแนวคิดการสร้างพื้นที่บอกเล่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านหนังสั้น ของกลุ่ม CCCL Film festival

จากนั้นร่วมสนทนากับ คุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดี ที่ออกเดินทางบันทึกเรื่องราวบนสายน้ำโขง โดยเฉพาะมิติสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน กว่า 20 ปี

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ

1 ก.ย. 66

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำโขง และเมื่อแม่น้ำโขงไม่สามารถพูดได้ คนธรรมดา 2 ฝั่งโขงพยายามออกมาส่งเสียงแทนแม่น้ำโขง และบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาต้องเผชิญมาตลอด โดยการสื่อสารในหลายลักษณะ ทั้งการต่อสู้เคลื่อนไหวตามขั้นตอนของกฎหมาย กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อสารผ่านงานสื่อสร้างสรรค์ ทั้ง ภาพถ่าย สารคดี หนัง เพลง และอื่น ๆ เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ติดตามเรื่องนี้ จากนักข่าวพลเมืองเยาวชน จ.หนองคาย ที่หมุดปักรายงานเข้ามา เล่าถึงนิทรรศการภาพถ่ายสัปดาห์แม่น้ำโขง และสื่อสารผ่านงานศิลปะ ภายในงานสัปดาห์ "แม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ" และแนวคิดการสร้างพื้นที่บอกเล่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านหนังสั้น ของกลุ่ม CCCL Film festival

จากนั้นร่วมสนทนากับ คุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดี ที่ออกเดินทางบันทึกเรื่องราวบนสายน้ำโขง โดยเฉพาะมิติสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน กว่า 20 ปี

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
กำลังเล่น...
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
กำลังเล่น...
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย