Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด - คิดส์เรียนรู้ : เทคนิคการผสมสีงู | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

คิดส์เรียนรู้ : เทคนิคการผสมสีงู

หน้ารายการ
26 ธ.ค. 63

งูบอลไพธอน เกิดจากการนำเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ มาจับคู่ผสมพันธุ์กัน การจับคู่ให้ได้ลูกงูที่มีสีสันตามต้องการ ต้องรู้จักพันธุกรรมของงู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยีนหลัก ได้แก่ ยีนด้อย, ยีนเด่น และยีนเด่นร่วม ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

คิดส์เรียนรู้ : เทคนิคการผสมสีงู

26 ธ.ค. 63

งูบอลไพธอน เกิดจากการนำเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ มาจับคู่ผสมพันธุ์กัน การจับคู่ให้ได้ลูกงูที่มีสีสันตามต้องการ ต้องรู้จักพันธุกรรมของงู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยีนหลัก ได้แก่ ยีนด้อย, ยีนเด่น และยีนเด่นร่วม ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด