ก(ล)างเมือง
28 ม.ค. 63

ละครเวทีเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านนักแสดงเพื่อสื่อตรงไปถึงผู้ชม หลายครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็อาจจะมาจากเรื่องจริง หรือประสบการณ์ตรงของเหล่านักแสดงและผู้กำกับ "มหาสมุทรสุดขอบฝัน" เป็นละครเวทีเล็ก ๆ เรื่องหนึ่งของกลุ่มเด็ก ๆ จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่สะท้อนเรื่องราวของเด็ก ๆ แรงงานต่างชาติ ที่ต้องอพยพมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยและความฝันของพวกเขาที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนที่สนใจได้รับรู้ โดยมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ทำละคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ

ติดตามภาพการแสดงละครและฟังความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ของนักแสดง ผู้สะท้อนมุมมองที่พวกเขามีต่อสังคมนี้ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กไร้ขอบ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เด็กไร้ขอบ

28 ม.ค. 63

ละครเวทีเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านนักแสดงเพื่อสื่อตรงไปถึงผู้ชม หลายครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็อาจจะมาจากเรื่องจริง หรือประสบการณ์ตรงของเหล่านักแสดงและผู้กำกับ "มหาสมุทรสุดขอบฝัน" เป็นละครเวทีเล็ก ๆ เรื่องหนึ่งของกลุ่มเด็ก ๆ จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่สะท้อนเรื่องราวของเด็ก ๆ แรงงานต่างชาติ ที่ต้องอพยพมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยและความฝันของพวกเขาที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนที่สนใจได้รับรู้ โดยมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ทำละคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ

ติดตามภาพการแสดงละครและฟังความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ของนักแสดง ผู้สะท้อนมุมมองที่พวกเขามีต่อสังคมนี้ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กไร้ขอบ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด