ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

ซีรีส์ มนต์เพลงแม่สาย ตอนที่ 4

หน้ารายการ
21 ก.ค. 63

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดผ่านแดนที่สำคัญของพรมแดนไทย - เมียนมา ที่เต็มไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมไปถึงชาวไทใหญ่ ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง แม่สายจึงไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ทางเศรษฐกิจทางชายแดน แต่ยังเป็นจุดกำเนิดแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม และได้สร้างศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในฝั่งไทยและรัฐฉานประเทศเมียนมา

ชวนติดตามกันต่อกับเส้นทางชีวิตของ 3 นักร้องชาวไทใหญ่ ที่ได้มาทำเพลงร่วมกัน ในสารคดีก(ล)างเมืองชุด ซีรีส์ มนต์เพลงแม่สาย ตอนที่ 4 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ซีรีส์ มนต์เพลงแม่สาย ตอนที่ 4

21 ก.ค. 63

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดผ่านแดนที่สำคัญของพรมแดนไทย - เมียนมา ที่เต็มไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมไปถึงชาวไทใหญ่ ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง แม่สายจึงไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ทางเศรษฐกิจทางชายแดน แต่ยังเป็นจุดกำเนิดแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม และได้สร้างศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในฝั่งไทยและรัฐฉานประเทศเมียนมา

ชวนติดตามกันต่อกับเส้นทางชีวิตของ 3 นักร้องชาวไทใหญ่ ที่ได้มาทำเพลงร่วมกัน ในสารคดีก(ล)างเมืองชุด ซีรีส์ มนต์เพลงแม่สาย ตอนที่ 4 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด