คนสู้โรค
คนสู้โรค

อาหารกับสุขภาพลำไส้ สมองที่ 2 ของร่างกาย

หน้ารายการ
28 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : อาหารกับสุขภาพลำไส้ สมองที่ 2 ของร่างกาย

องค์ความรู้ใหม่จากทางการแพทย์ในปัจจุบัน ได้ค้นพบว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่ 2 ของร่างกาย เนื่องจากในลำไส้มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาท ส่งผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของสมอง การดูแลสุขภาพลำไส้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ติดตามคำแนะนำในการลด ละ เลี่ยง การกินอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุล รวมถึงเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีแก่ลำไส้ โดยเลือกกินอาหารที่เป็นแหล่งของโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์จากพืชผัก ผลไม้ โดย ผศ. ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

  • ปรับก่อนป่วย : การบูรณะฟันด้วยการทำ Inlays - Onlays

ผู้ที่มีปัญหาฟันผุแล้วไม่สามารถทำการรักษาแบบอุดฟันได้ แนะนำการบูรณะฟันที่เรียกว่า Inlays - Onlays ซึ่งเป็นการรักษาแบบครอบฟันบางส่วน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุที่ทำครอบให้มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการย่นระยะเวลาในการรักษา ซึ่งสามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วัน ติดตามความรู้จาก ผศ. ดร. ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิชาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อาหารกับสุขภาพลำไส้ สมองที่ 2 ของร่างกาย

28 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : อาหารกับสุขภาพลำไส้ สมองที่ 2 ของร่างกาย

องค์ความรู้ใหม่จากทางการแพทย์ในปัจจุบัน ได้ค้นพบว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่ 2 ของร่างกาย เนื่องจากในลำไส้มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาท ส่งผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของสมอง การดูแลสุขภาพลำไส้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ติดตามคำแนะนำในการลด ละ เลี่ยง การกินอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุล รวมถึงเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีแก่ลำไส้ โดยเลือกกินอาหารที่เป็นแหล่งของโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์จากพืชผัก ผลไม้ โดย ผศ. ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

  • ปรับก่อนป่วย : การบูรณะฟันด้วยการทำ Inlays - Onlays

ผู้ที่มีปัญหาฟันผุแล้วไม่สามารถทำการรักษาแบบอุดฟันได้ แนะนำการบูรณะฟันที่เรียกว่า Inlays - Onlays ซึ่งเป็นการรักษาแบบครอบฟันบางส่วน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุที่ทำครอบให้มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการย่นระยะเวลาในการรักษา ซึ่งสามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วัน ติดตามความรู้จาก ผศ. ดร. ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิชาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด