คนสู้โรค
คนสู้โรค

​รู้สู้โรค : นวัตกรรมสุขภาพ จากเมือกหอยทาก

หน้ารายการ
15 ก.ย. 65

อุทยานหอยทากอาช่า จ.นครนายก ถือเป็นฟาร์มหอยทากต้นแบบที่เลี้ยงประมาณ 3,000 ตัว จากหอยทากที่เป็นศัตรูพืช สร้างความเสียหากมากว่าพันล้านบาท สู่การนำมาทำสารสกัดจากเมือกหอยทากที่มีประโยชน์ในการนำมาดูแลผิวพรรณ และเวชสำอาง ทั้งในรูปแบบของเซรั่ม ส่งออกเป็นวัตถุดิบโดยแปรรูปเป็นเมือกหอยทากผงแห้ง รวมไปถึงแนวคิดการนำเมือกหอยทากไปพัฒนาต่อยอดสู่การทำเป็นยารักษาโรค โดยจำแนกยาจากเมือกหอยทากได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ยาละลายลิ่มเลือด และ ยายับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งเต้านม การนำเมือกหอยทากมาใช้ประโยชน์ ควรผ่านการกรองอย่างละเอียด เพื่อคัดแยกเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนติดมาด้วย เพื่อให้ได้เมือกหอยทากที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด ก่อนนำไปใช้งาน ติดตามแนวความคิดการพัฒนาเมือกหอยทาก จาก กฤตพง ภัทรธุวานัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนหอยทากอาช่า จ.นครนายก และ ศ. ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak

​รู้สู้โรค : นวัตกรรมสุขภาพ จากเมือกหอยทาก

15 ก.ย. 65

อุทยานหอยทากอาช่า จ.นครนายก ถือเป็นฟาร์มหอยทากต้นแบบที่เลี้ยงประมาณ 3,000 ตัว จากหอยทากที่เป็นศัตรูพืช สร้างความเสียหากมากว่าพันล้านบาท สู่การนำมาทำสารสกัดจากเมือกหอยทากที่มีประโยชน์ในการนำมาดูแลผิวพรรณ และเวชสำอาง ทั้งในรูปแบบของเซรั่ม ส่งออกเป็นวัตถุดิบโดยแปรรูปเป็นเมือกหอยทากผงแห้ง รวมไปถึงแนวคิดการนำเมือกหอยทากไปพัฒนาต่อยอดสู่การทำเป็นยารักษาโรค โดยจำแนกยาจากเมือกหอยทากได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ยาละลายลิ่มเลือด และ ยายับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งเต้านม การนำเมือกหอยทากมาใช้ประโยชน์ ควรผ่านการกรองอย่างละเอียด เพื่อคัดแยกเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนติดมาด้วย เพื่อให้ได้เมือกหอยทากที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด ก่อนนำไปใช้งาน ติดตามแนวความคิดการพัฒนาเมือกหอยทาก จาก กฤตพง ภัทรธุวานัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนหอยทากอาช่า จ.นครนายก และ ศ. ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - ล่าสุด

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - ล่าสุด