cover-image
หน้าแรกรายการตอน

รายละเอียด

สารคดีสุดเข้มข้น ที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริงของ “ต้นเรื่อง” ที่จะนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิต และพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมา ในแง่มุมต่างๆ ของผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทรมานจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิด หันกลับมาสำรวจพฤติกรรมของตัวเอง รวมถึงตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากไม่ลด ละ เลิก หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่โรคดังกล่าว โดยคนดำเนินเรื่อง จะมิได้ทำหน้าที่เพียงแค่ซักถามประวัติ หรือดำเนินรายการทั่วๆไป แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นถึงแก่นของปัญหาที่นำไปสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตผิดๆ สังเคราะห์ให้เห็นถึงมูลเหตุ ตลอดจนแรงจูงใจในพฤติกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่โรคดังกล่าว เพื่อนำไปสู่บทสรุปที่ว่า เรียนรู้ชีวิตคนอื่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต…ตัวเอง

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

สารคดีสุดเข้มข้น ที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริงของ “ต้นเรื่อง” ที่จะนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิต และพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมา ในแง่มุมต่างๆ ของผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทรมานจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิด หันกลับมาสำรวจพฤติกรรมของตัวเอง รวมถึงตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากไม่ลด ละ เลิก หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่โรคดังกล่าว โดยคนดำเนินเรื่อง จะมิได้ทำหน้าที่เพียงแค่ซักถามประวัติ หรือดำเนินรายการทั่วๆไป แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นถึงแก่นของปัญหาที่นำไปสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตผิดๆ สังเคราะห์ให้เห็นถึงมูลเหตุ ตลอดจนแรงจูงใจในพฤติกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่โรคดังกล่าว เพื่อนำไปสู่บทสรุปที่ว่า เรียนรู้ชีวิตคนอื่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต…ตัวเอง

ติดต่อรายการ

ตอน

ณัฐพนธ์ ไข่งาม
พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ มะเร็งรังไข่
บทเรียนลูกผู้ชาย สุชาติ ปุรณรัตน์
ประมวล- ชาคริต สุดสายเนตร “2 คน 2 ทางชีวิตลิขิตเอง”
สายทอง พิจการ “ป้าวุ่น...หัวใจ(ไม่)วุ่น”
มานพ เข็มเป้า “ชายผู้พิชิต มะเร็ง”
ประจินต์ เหล่าเที่ยง “ผ่าตัดความคิด เปลี่ยนชีวิตเบาหวาน”
ณฐกมล เอี่ยมทรัพย์ เปลี่ยนชีวิต เติมเต็มสุข
ธรรมธวัช เรืองโรจน์ วันที่รุ่งเรือง ของครอบครัวเรืองโรจน์
กัญญ์ภัคพิมพ์ ชัยนาม “ปลอดควัน....ปอด ไม่มีภัย”
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย