ชีวิตใครใช้ซะ Live Your Life
ชีวิตใครใช้ซะ Live Your Life

​เรียนรู้โลกของคนพิการ : คนหูหนวกสื่อสารอย่างไร

หน้ารายการ
3 ก.ย. 63

เรามักเข้าใจว่าคนหูหนวกสื่อสารกันด้วยภาษามือ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีวิธีสื่อสารอีกหลายช่องทาง ระหว่างคนหูหนวกด้วยกันเอง และคนหูหนวกกับคนหูดี ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ชมรายการชีวิตใครใช้ซะย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/LiveYourLife

​เรียนรู้โลกของคนพิการ : คนหูหนวกสื่อสารอย่างไร

3 ก.ย. 63

เรามักเข้าใจว่าคนหูหนวกสื่อสารกันด้วยภาษามือ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีวิธีสื่อสารอีกหลายช่องทาง ระหว่างคนหูหนวกด้วยกันเอง และคนหูหนวกกับคนหูดี ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ชมรายการชีวิตใครใช้ซะย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/LiveYourLife

ชีวิตใครใช้ซะ Live Your Life

ล่าสุด

ชีวิตใครใช้ซะ Live Your Life

ล่าสุด