Localist ชีวิตนอกกรุง
Localist ชีวิตนอกกรุง

แกะกล่องดำขายออนไลน์ ไทย - จีน

หน้ารายการ
5 ก.พ. 66

ชวนปลดล็อกการทำตลาดออนไลน์จากไทยไปจีน ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ กับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เป็นวิธีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังเขตปลอดอากร (Free Trade Zone) โดยผ่านกฎระเบียบพิเศษของทางศุลกากร และจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม Cross - Border E-Commerce เท่านั้น ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการค้าขายกับจีน

ติดตามได้ในรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง ชุด E-commerce ข้ามพรมแดน ตอน แกะกล่องดำขายออนไลน์ ไทย - จีน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แกะกล่องดำขายออนไลน์ ไทย - จีน

5 ก.พ. 66

ชวนปลดล็อกการทำตลาดออนไลน์จากไทยไปจีน ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ กับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เป็นวิธีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังเขตปลอดอากร (Free Trade Zone) โดยผ่านกฎระเบียบพิเศษของทางศุลกากร และจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม Cross - Border E-Commerce เท่านั้น ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการค้าขายกับจีน

ติดตามได้ในรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง ชุด E-commerce ข้ามพรมแดน ตอน แกะกล่องดำขายออนไลน์ ไทย - จีน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Localist ชีวิตนอกกรุง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Localist ชีวิตนอกกรุง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด