เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี

ออกอากาศ10 พ.ย. 65

*** รายการโลกหลากมิติ เป็นรายการที่ติดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ จึงไม่มีให้บริการชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ รับชมได้เฉพาะหน้าจอไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี (KIDS ON TECH)

ผู้ปกครองและครูทั่วโลกในปัจจุบันต่างกำลังเผชิญปัญหาเด็ก ๆ หมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น เราจะได้พบกับนักจิตวิทยาเด็ก นักประสาทวิทยา นักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ที่จะมาถกเถียงกันว่า ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่พวกเขาพบมีอะไรบ้าง และจะมีหนทางไหนที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ มีพัฒนาการทางสมองและพฤติกรรมที่สมวัยไปพร้อม ๆ กับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ในโลกปัจจุบัน

ติดตามชมรายการโลกหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

*** รายการโลกหลากมิติ เป็นรายการที่ติดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ จึงไม่มีให้บริการชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ รับชมได้เฉพาะหน้าจอไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี (KIDS ON TECH)

ผู้ปกครองและครูทั่วโลกในปัจจุบันต่างกำลังเผชิญปัญหาเด็ก ๆ หมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น เราจะได้พบกับนักจิตวิทยาเด็ก นักประสาทวิทยา นักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ที่จะมาถกเถียงกันว่า ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่พวกเขาพบมีอะไรบ้าง และจะมีหนทางไหนที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ มีพัฒนาการทางสมองและพฤติกรรมที่สมวัยไปพร้อม ๆ กับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ในโลกปัจจุบัน

ติดตามชมรายการโลกหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live