Nature Spy สายลับธรรมชาติ
1 เม.ย. 58
สายลับธรรมชาติวันนี้จะออกค้นหาความลับธรรมชาติกับเพื่อนๆ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (ปฐมศึกษา) อ.เมือง จ.ลำพูน กับสายลับแป้ง ดาว เพลง และพอร์ช  ใน “ลำน้ำแม่ปิงห่าง” กับภารกิจตามหา “ด้วงสี่ตา”  โดยน้ำแม่ปิงมีลักษณะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ราบแคบ ทางเหนือไหลลงสู่บริเวณ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มกว้างขวางจากพื้นดินตะกอนร่วน ทำให้แม่น้ำปิงกัดเซาะพื้นที่ได้ง่าย แม่น้ำปิงกัดเซาะเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหลายร่องน้ำ สภาพที่แม่น้ำปิงแตกสาขาออกไปมาก ทำให้พื้นที่ราบบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเต็มไปด้วยแหล่งน้ำ จึงมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ชุมชนจึงตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาสายสั้น ๆ ที่เป็นสาขาของแม่น้ำปิง เช่น แม่น้ำปิงเก่า แม่น้ำปิงน้อย และแม่น้ำบวกครก ว่าแต่วันนี้จะมีความลับเรื่องอะไร? แล้วทำไม? เจ้าตัวป้อมๆรีๆผิวมันวาวนี้ถึงมีสี่ตาร่วมติดตามหาคำตอบได้ใน รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ด้วงสี่ตา วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ด้วงสี่ตา

1 เม.ย. 58
สายลับธรรมชาติวันนี้จะออกค้นหาความลับธรรมชาติกับเพื่อนๆ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (ปฐมศึกษา) อ.เมือง จ.ลำพูน กับสายลับแป้ง ดาว เพลง และพอร์ช  ใน “ลำน้ำแม่ปิงห่าง” กับภารกิจตามหา “ด้วงสี่ตา”  โดยน้ำแม่ปิงมีลักษณะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ราบแคบ ทางเหนือไหลลงสู่บริเวณ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มกว้างขวางจากพื้นดินตะกอนร่วน ทำให้แม่น้ำปิงกัดเซาะพื้นที่ได้ง่าย แม่น้ำปิงกัดเซาะเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหลายร่องน้ำ สภาพที่แม่น้ำปิงแตกสาขาออกไปมาก ทำให้พื้นที่ราบบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเต็มไปด้วยแหล่งน้ำ จึงมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ชุมชนจึงตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาสายสั้น ๆ ที่เป็นสาขาของแม่น้ำปิง เช่น แม่น้ำปิงเก่า แม่น้ำปิงน้อย และแม่น้ำบวกครก ว่าแต่วันนี้จะมีความลับเรื่องอะไร? แล้วทำไม? เจ้าตัวป้อมๆรีๆผิวมันวาวนี้ถึงมีสี่ตาร่วมติดตามหาคำตอบได้ใน รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ด้วงสี่ตา วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
กำลังเล่น...
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
กำลังเล่น...
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย