Nature Spy สายลับธรรมชาติ
1 เม.ย. 58
สายลับธรรมชาติวันนี้จะออกค้นหาความลับธรรมชาติกับเพื่อนๆ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (ปฐมศึกษา) อ.เมือง จ.ลำพูน กับสายลับแป้ง ดาว เพลง และพอร์ช  ใน “ลำน้ำแม่ปิงห่าง” กับภารกิจตามหา “ด้วงสี่ตา”  โดยน้ำแม่ปิงมีลักษณะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ราบแคบ ทางเหนือไหลลงสู่บริเวณ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มกว้างขวางจากพื้นดินตะกอนร่วน ทำให้แม่น้ำปิงกัดเซาะพื้นที่ได้ง่าย แม่น้ำปิงกัดเซาะเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหลายร่องน้ำ สภาพที่แม่น้ำปิงแตกสาขาออกไปมาก ทำให้พื้นที่ราบบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเต็มไปด้วยแหล่งน้ำ จึงมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ชุมชนจึงตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาสายสั้น ๆ ที่เป็นสาขาของแม่น้ำปิง เช่น แม่น้ำปิงเก่า แม่น้ำปิงน้อย และแม่น้ำบวกครก ว่าแต่วันนี้จะมีความลับเรื่องอะไร? แล้วทำไม? เจ้าตัวป้อมๆรีๆผิวมันวาวนี้ถึงมีสี่ตาร่วมติดตามหาคำตอบได้ใน รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ด้วงสี่ตา วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ด้วงสี่ตา

1 เม.ย. 58
สายลับธรรมชาติวันนี้จะออกค้นหาความลับธรรมชาติกับเพื่อนๆ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (ปฐมศึกษา) อ.เมือง จ.ลำพูน กับสายลับแป้ง ดาว เพลง และพอร์ช  ใน “ลำน้ำแม่ปิงห่าง” กับภารกิจตามหา “ด้วงสี่ตา”  โดยน้ำแม่ปิงมีลักษณะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ราบแคบ ทางเหนือไหลลงสู่บริเวณ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มกว้างขวางจากพื้นดินตะกอนร่วน ทำให้แม่น้ำปิงกัดเซาะพื้นที่ได้ง่าย แม่น้ำปิงกัดเซาะเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหลายร่องน้ำ สภาพที่แม่น้ำปิงแตกสาขาออกไปมาก ทำให้พื้นที่ราบบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเต็มไปด้วยแหล่งน้ำ จึงมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ชุมชนจึงตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาสายสั้น ๆ ที่เป็นสาขาของแม่น้ำปิง เช่น แม่น้ำปิงเก่า แม่น้ำปิงน้อย และแม่น้ำบวกครก ว่าแต่วันนี้จะมีความลับเรื่องอะไร? แล้วทำไม? เจ้าตัวป้อมๆรีๆผิวมันวาวนี้ถึงมีสี่ตาร่วมติดตามหาคำตอบได้ใน รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ด้วงสี่ตา วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด