ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

เร่งอุดรอยรั่ว "แนวคันกั้นน้ำ" ขาด ยาว 1.5 กิโลเมตร

หน้ารายการ
14 ต.ค. 65
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เร่งอุดรอยรั่วแนวพนังกั้นน้ำ ถนนสายกู่ทอง - บ้านเขื่อน เพื่อไม่ให้น้ำไหลหลากข้ามไปอีกฝั่งถนน

เร่งอุดรอยรั่ว "แนวคันกั้นน้ำ" ขาด ยาว 1.5 กิโลเมตร

14 ต.ค. 65
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เร่งอุดรอยรั่วแนวพนังกั้นน้ำ ถนนสายกู่ทอง - บ้านเขื่อน เพื่อไม่ให้น้ำไหลหลากข้ามไปอีกฝั่งถนน

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด