ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ต่างชาติ 10 ล้านคนปี 65 จริงหรือฝันท่องเที่ยวไทย ?

หน้ารายการ
3 พ.ย. 65
ความพยายามดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 ให้ได้เดือนละ 1 ล้านคนเศษ เพื่อเป้าหมายปีนี้ 10 ล้านคน "ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร" นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เชื่อว่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะจากประเทศอาเซียนที่เข้ามากพอสมควร นอกจากนี้ยังมาจากยุโรปตะวันตก รวมทั้งญี่ปุ่น ทำให้ภาพรวมปีนี้น่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ต่างชาติ 10 ล้านคนปี 65 จริงหรือฝันท่องเที่ยวไทย ?

3 พ.ย. 65
ความพยายามดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 ให้ได้เดือนละ 1 ล้านคนเศษ เพื่อเป้าหมายปีนี้ 10 ล้านคน "ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร" นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เชื่อว่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะจากประเทศอาเซียนที่เข้ามากพอสมควร นอกจากนี้ยังมาจากยุโรปตะวันตก รวมทั้งญี่ปุ่น ทำให้ภาพรวมปีนี้น่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด