ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

ฟังเต็มๆ กรมประมงชี้แจงห้ามขาย "ปลาเก๋าหยก" งานเกษตรแฟร์

หน้ารายการ
7 ก.พ. 66
กรมประมง ชี้ ไม่อนุญาตให้นำ "ปลาเก๋าหยก" แช่แข็งและแปรรูปมาจำหน่ายที่งานเกษตรแฟร์ ตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย ได้สั่งเก็บบูททั้งหมด ห้ามโฆษณา พร้อมทั้งปลดทุกเมนูที่จะนำไปขายตรงในภัตตาคาร ร้านอาหาร เพราะถือทำผิดเงื่อนไขชัดเจน

ฟังเต็มๆ กรมประมงชี้แจงห้ามขาย "ปลาเก๋าหยก" งานเกษตรแฟร์

7 ก.พ. 66
กรมประมง ชี้ ไม่อนุญาตให้นำ "ปลาเก๋าหยก" แช่แข็งและแปรรูปมาจำหน่ายที่งานเกษตรแฟร์ ตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย ได้สั่งเก็บบูททั้งหมด ห้ามโฆษณา พร้อมทั้งปลดทุกเมนูที่จะนำไปขายตรงในภัตตาคาร ร้านอาหาร เพราะถือทำผิดเงื่อนไขชัดเจน

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด