ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : สันติภาพในเมียนมา สดใสหรือเลือนลาง?

หน้ารายการ
20 ต.ค. 65
เหตุความไม่สงบในประเทศเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดคำถามถึงแผนสันติภาพของประเทศนี้มีมากน้อยแค่ไหน ? ผศ.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มองว่า แผนการสร้างสันติภาพในเมียนมา ยังต้องจับตาเพราะแต่ละกลุ่มยังมีจุดแข็ง-จุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาลทหาร หรือข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์อย่างของเจ้ายอดศึก อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ยังคงขัดแย้งมีการสู้รบช่วงนี้

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : สันติภาพในเมียนมา สดใสหรือเลือนลาง?

20 ต.ค. 65
เหตุความไม่สงบในประเทศเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดคำถามถึงแผนสันติภาพของประเทศนี้มีมากน้อยแค่ไหน ? ผศ.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มองว่า แผนการสร้างสันติภาพในเมียนมา ยังต้องจับตาเพราะแต่ละกลุ่มยังมีจุดแข็ง-จุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาลทหาร หรือข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์อย่างของเจ้ายอดศึก อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ยังคงขัดแย้งมีการสู้รบช่วงนี้

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด