ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : วิกฤตพลังประชารัฐ พรรคแตก-ส.ส.เผ่น ?

หน้ารายการ
12 ต.ค. 65
การเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งต้องจับตา หลังมีกระแสข่าว ส.ส.พลังประชารัฐ (พปชร.) ย้ายออกจากพรรคฯ รศ.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองว่า การเมืองไทย ณ วันนี้ ยังไม่พัฒนา เพราะมีความพยายามแสวงหาโอกาสเป็น ส.ส. และ รมต.ขณะที่ พปชร.เวลานี้ มีวิกฤตคะแนนนิยมลดลงทั้งของ “บิ๊กตู่” และตัวพรรคฯ รวมทั้งวิกฤตช่วงชิงกันภายในพรรคฯ ซึ่งมี 2 กลุ่มหลัก และยังมี 1 กลุ่มที่เฝ้าดู

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : วิกฤตพลังประชารัฐ พรรคแตก-ส.ส.เผ่น ?

12 ต.ค. 65
การเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งต้องจับตา หลังมีกระแสข่าว ส.ส.พลังประชารัฐ (พปชร.) ย้ายออกจากพรรคฯ รศ.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองว่า การเมืองไทย ณ วันนี้ ยังไม่พัฒนา เพราะมีความพยายามแสวงหาโอกาสเป็น ส.ส. และ รมต.ขณะที่ พปชร.เวลานี้ มีวิกฤตคะแนนนิยมลดลงทั้งของ “บิ๊กตู่” และตัวพรรคฯ รวมทั้งวิกฤตช่วงชิงกันภายในพรรคฯ ซึ่งมี 2 กลุ่มหลัก และยังมี 1 กลุ่มที่เฝ้าดู

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด