ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

ความรักของคนกับช้าง ในวันแห่งความรักที่ "บ้านเพราะช้าง"

หน้ารายการ
14 ก.พ. 66
ที่หมู่บ้านยะพอ อ. พบพระ จ.ตาก เมื่อก่อนเคยเป็นหมู่บ้านช้างที่ขึ้นชื่อว่ามีช้างเยอะที่สุด แต่ตอนนี้เริ่มสูญหายตามกาลเวลา "บ้านเพราะช้าง" แห่งนี้จึงเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้าน ถ้าที่นี้ขายช้างไป คำว่า "หมู่บ้านช้างแห่งยะพอ" ก็จะหายสาบสูญไปด้วย

ความรักของคนกับช้าง ในวันแห่งความรักที่ "บ้านเพราะช้าง"

14 ก.พ. 66
ที่หมู่บ้านยะพอ อ. พบพระ จ.ตาก เมื่อก่อนเคยเป็นหมู่บ้านช้างที่ขึ้นชื่อว่ามีช้างเยอะที่สุด แต่ตอนนี้เริ่มสูญหายตามกาลเวลา "บ้านเพราะช้าง" แห่งนี้จึงเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้าน ถ้าที่นี้ขายช้างไป คำว่า "หมู่บ้านช้างแห่งยะพอ" ก็จะหายสาบสูญไปด้วย

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด