ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

ส่องเบื้องหลัง "ไทย" ไม่ประณามรัสเซีย

หน้ารายการ
13 ต.ค. 65
จุดยืนทางการทูตของไทยกำลังถูกตั้งคำถามเป็นวงกว้าง หลังจากงดออกเสียงในมติประณามการจัดทำประชามติผนวก 4 ดินแดนยูเครน ไทยพีบีเอสพาไปดูถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของไทยว่าคืออะไร

ส่องเบื้องหลัง "ไทย" ไม่ประณามรัสเซีย

13 ต.ค. 65
จุดยืนทางการทูตของไทยกำลังถูกตั้งคำถามเป็นวงกว้าง หลังจากงดออกเสียงในมติประณามการจัดทำประชามติผนวก 4 ดินแดนยูเครน ไทยพีบีเอสพาไปดูถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของไทยว่าคืออะไร

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด