สถานีประชาชน
สถานีประชาชน

พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ

หน้ารายการ
5 มิ.ย. 67

กลุ่มผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ รวมตัวกันหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เพื่อเรียกร้องความคืบหน้า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ มีมติเมื่อ ก.พ. 67 ปรับขี้นเบี้ยผู้สูงอายุ เป็น 1,000 บาทต่อเดือน และเปลี่ยนวิธีจ่ายเป็นแบบได้ทุกคนเท่ากัน เพื่อรองรับไทยกำลังเข้าสู่งสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมีผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุมารับเรื่อง พร้อมระบุว่าการอนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า อยู่ในขั้นตอนการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายในมิถุนายนนี้ ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/program/People/episodes/102080

พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ

5 มิ.ย. 67

กลุ่มผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ รวมตัวกันหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เพื่อเรียกร้องความคืบหน้า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ มีมติเมื่อ ก.พ. 67 ปรับขี้นเบี้ยผู้สูงอายุ เป็น 1,000 บาทต่อเดือน และเปลี่ยนวิธีจ่ายเป็นแบบได้ทุกคนเท่ากัน เพื่อรองรับไทยกำลังเข้าสู่งสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมีผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุมารับเรื่อง พร้อมระบุว่าการอนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า อยู่ในขั้นตอนการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายในมิถุนายนนี้ ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/program/People/episodes/102080

สถานีประชาชน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - ล่าสุด
สถานีร้องเรียน : ชี้แจงปรับนโยบาย สร้างบ้านให้ชาวมูโนะ นราธิวาส
สถานีร้องเรียน : ชี้แจงปรับนโยบาย สร้างบ้านให้ชาวมูโนะ นราธิวาส
3 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : คัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานีร้องเรียน : คัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
3 พ.ค. 67
Site Visit : อาจารย์ – นักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : อาจารย์ – นักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
7 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ทางออกวิกฤตหนี้ครูไทย ?
สถานีร้องเรียน : ทางออกวิกฤตหนี้ครูไทย ?
7 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชวนลงทุน เสียหายกว่า 100 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : อ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชวนลงทุน เสียหายกว่า 100 ล้านบาท
8 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : เตือนภัยเพจปลอม "ฮั่วเซ่งเฮง" หลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ
สถานีร้องเรียน : เตือนภัยเพจปลอม "ฮั่วเซ่งเฮง" หลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ
8 พ.ค. 67
Site Visit : อาจารย์ - นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : อาจารย์ - นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อ้างเป็นตำรวจ ช่วยคดี เสียหาย 3 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : อ้างเป็นตำรวจ ช่วยคดี เสียหาย 3 ล้านบาท
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ขยายแนวเขตทับที่ทำกิน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีร้องเรียน : อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ขยายแนวเขตทับที่ทำกิน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ปัญหาทิ้งงานก่อสร้างบ้าน เสียหาย 10 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : ปัญหาทิ้งงานก่อสร้างบ้าน เสียหาย 10 ล้านบาท
20 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง! บริษัทนายหน้าขายบ้าน แต่ไม่ได้บ้าน
สถานีร้องเรียน : ร้อง! บริษัทนายหน้าขายบ้าน แต่ไม่ได้บ้าน
20 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ขอประปาหมู่บ้าน แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ จ.เชียงราย
สถานีร้องเรียน : ขอประปาหมู่บ้าน แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ จ.เชียงราย
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าชุมชน จ.นครปฐม
สถานีร้องเรียน : ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าชุมชน จ.นครปฐม
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กสทช. ยืนยัน Mobile Banking ใช้ได้ปกติ ระงับแค่บัญชีม้า
สถานีร้องเรียน : กสทช. ยืนยัน Mobile Banking ใช้ได้ปกติ ระงับแค่บัญชีม้า
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้องกองปราบจับแม่ค้าออนไลน์ หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนม
สถานีร้องเรียน : ร้องกองปราบจับแม่ค้าออนไลน์ หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนม
27 พ.ค. 67
Site Visit : นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กู้หนี้นอกระบบ 10,000 จ่ายดอกเบี้ย 2.6 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : กู้หนี้นอกระบบ 10,000 จ่ายดอกเบี้ย 2.6 ล้านบาท
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : รู้เท่าทันยุค BANI- รู้เท่าทันภัยออนไลน์
สถานีร้องเรียน : รู้เท่าทันยุค BANI- รู้เท่าทันภัยออนไลน์
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : คืบหน้าการช่วยเหลือลูกค้า "กรุงไทย ออโต้ลีส" ผ่อนหนี้ครบแต่ไม่โอนเล่มคืน
สถานีร้องเรียน : คืบหน้าการช่วยเหลือลูกค้า "กรุงไทย ออโต้ลีส" ผ่อนหนี้ครบแต่ไม่โอนเล่มคืน
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สถานีร้องเรียน : การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
29 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : หลอกลงทุนแพลตฟอร์มปลอม - Hybrid Scam หลอกให้รักชักชวนลงทุน
สถานีร้องเรียน : หลอกลงทุนแพลตฟอร์มปลอม - Hybrid Scam หลอกให้รักชักชวนลงทุน
29 พ.ค. 67
Site Visit : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กปว. แจ้งผลการรับรองมูลหนี้ ประกันภัย COVID-19 เอเชีย - เดอะวัน - อาคเนย์ - ไทยประกันภัย
สถานีร้องเรียน : กปว. แจ้งผลการรับรองมูลหนี้ ประกันภัย COVID-19 เอเชีย - เดอะวัน - อาคเนย์ - ไทยประกันภัย
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง กมธ.การปกครอง ช่วยแก้ปัญหา "สินมั่นคง"
สถานีร้องเรียน : ร้อง กมธ.การปกครอง ช่วยแก้ปัญหา "สินมั่นคง"
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน :ตรวจสอบมาตรฐานการสร้างบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีร้องเรียน :ตรวจสอบมาตรฐานการสร้างบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จ.ชลบุรี
สถานีร้องเรียน : ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จ.ชลบุรี
31 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : 114 ปี ภารกิจช่วยเหลือสังคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
สถานีร้องเรียน : 114 ปี ภารกิจช่วยเหลือสังคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
5 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ
พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ
5 มิ.ย. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง ! สภาทนายความฯ เร่งบริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมโควิด-19
สถานีร้องเรียน : ร้อง ! สภาทนายความฯ เร่งบริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมโควิด-19
6 มิ.ย. 67
สถานีร้องเรียน : CIB ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทลายจุดตั้ง SIMBOX - STARLINK
สถานีร้องเรียน : CIB ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทลายจุดตั้ง SIMBOX - STARLINK
6 มิ.ย. 67

สถานีประชาชน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - ล่าสุด
สถานีร้องเรียน : ชี้แจงปรับนโยบาย สร้างบ้านให้ชาวมูโนะ นราธิวาส
สถานีร้องเรียน : ชี้แจงปรับนโยบาย สร้างบ้านให้ชาวมูโนะ นราธิวาส
3 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : คัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานีร้องเรียน : คัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
3 พ.ค. 67
Site Visit : อาจารย์ – นักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : อาจารย์ – นักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
7 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ทางออกวิกฤตหนี้ครูไทย ?
สถานีร้องเรียน : ทางออกวิกฤตหนี้ครูไทย ?
7 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชวนลงทุน เสียหายกว่า 100 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : อ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชวนลงทุน เสียหายกว่า 100 ล้านบาท
8 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : เตือนภัยเพจปลอม "ฮั่วเซ่งเฮง" หลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ
สถานีร้องเรียน : เตือนภัยเพจปลอม "ฮั่วเซ่งเฮง" หลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ
8 พ.ค. 67
Site Visit : อาจารย์ - นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : อาจารย์ - นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อ้างเป็นตำรวจ ช่วยคดี เสียหาย 3 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : อ้างเป็นตำรวจ ช่วยคดี เสียหาย 3 ล้านบาท
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ขยายแนวเขตทับที่ทำกิน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีร้องเรียน : อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ขยายแนวเขตทับที่ทำกิน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ปัญหาทิ้งงานก่อสร้างบ้าน เสียหาย 10 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : ปัญหาทิ้งงานก่อสร้างบ้าน เสียหาย 10 ล้านบาท
20 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง! บริษัทนายหน้าขายบ้าน แต่ไม่ได้บ้าน
สถานีร้องเรียน : ร้อง! บริษัทนายหน้าขายบ้าน แต่ไม่ได้บ้าน
20 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ขอประปาหมู่บ้าน แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ จ.เชียงราย
สถานีร้องเรียน : ขอประปาหมู่บ้าน แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ จ.เชียงราย
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าชุมชน จ.นครปฐม
สถานีร้องเรียน : ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าชุมชน จ.นครปฐม
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กสทช. ยืนยัน Mobile Banking ใช้ได้ปกติ ระงับแค่บัญชีม้า
สถานีร้องเรียน : กสทช. ยืนยัน Mobile Banking ใช้ได้ปกติ ระงับแค่บัญชีม้า
27 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้องกองปราบจับแม่ค้าออนไลน์ หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนม
สถานีร้องเรียน : ร้องกองปราบจับแม่ค้าออนไลน์ หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนม
27 พ.ค. 67
Site Visit : นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กู้หนี้นอกระบบ 10,000 จ่ายดอกเบี้ย 2.6 ล้านบาท
สถานีร้องเรียน : กู้หนี้นอกระบบ 10,000 จ่ายดอกเบี้ย 2.6 ล้านบาท
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : รู้เท่าทันยุค BANI- รู้เท่าทันภัยออนไลน์
สถานีร้องเรียน : รู้เท่าทันยุค BANI- รู้เท่าทันภัยออนไลน์
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : คืบหน้าการช่วยเหลือลูกค้า "กรุงไทย ออโต้ลีส" ผ่อนหนี้ครบแต่ไม่โอนเล่มคืน
สถานีร้องเรียน : คืบหน้าการช่วยเหลือลูกค้า "กรุงไทย ออโต้ลีส" ผ่อนหนี้ครบแต่ไม่โอนเล่มคืน
28 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สถานีร้องเรียน : การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
29 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : หลอกลงทุนแพลตฟอร์มปลอม - Hybrid Scam หลอกให้รักชักชวนลงทุน
สถานีร้องเรียน : หลอกลงทุนแพลตฟอร์มปลอม - Hybrid Scam หลอกให้รักชักชวนลงทุน
29 พ.ค. 67
Site Visit : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
Site Visit : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร เยี่ยมชมไทยพีบีเอส
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : กปว. แจ้งผลการรับรองมูลหนี้ ประกันภัย COVID-19 เอเชีย - เดอะวัน - อาคเนย์ - ไทยประกันภัย
สถานีร้องเรียน : กปว. แจ้งผลการรับรองมูลหนี้ ประกันภัย COVID-19 เอเชีย - เดอะวัน - อาคเนย์ - ไทยประกันภัย
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง กมธ.การปกครอง ช่วยแก้ปัญหา "สินมั่นคง"
สถานีร้องเรียน : ร้อง กมธ.การปกครอง ช่วยแก้ปัญหา "สินมั่นคง"
30 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน :ตรวจสอบมาตรฐานการสร้างบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีร้องเรียน :ตรวจสอบมาตรฐานการสร้างบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จ.ชลบุรี
สถานีร้องเรียน : ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จ.ชลบุรี
31 พ.ค. 67
สถานีร้องเรียน : 114 ปี ภารกิจช่วยเหลือสังคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
สถานีร้องเรียน : 114 ปี ภารกิจช่วยเหลือสังคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
5 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ
พม. แจง "เบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 1,000 บาท" เด็ก - ผู้สูงอายุ - คนพิการ
5 มิ.ย. 67
สถานีร้องเรียน : ร้อง ! สภาทนายความฯ เร่งบริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมโควิด-19
สถานีร้องเรียน : ร้อง ! สภาทนายความฯ เร่งบริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมโควิด-19
6 มิ.ย. 67
สถานีร้องเรียน : CIB ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทลายจุดตั้ง SIMBOX - STARLINK
สถานีร้องเรียน : CIB ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทลายจุดตั้ง SIMBOX - STARLINK
6 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย