เปิดปม
เปิดปม

โคม่าราคาข้าว

หน้ารายการ
4 ธ.ค. 59

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้หนี้

ปลายเดือนตุลาคม ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ราคาปรับลดลงถึง 1,000 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับราคาในช่วงต้นเดือนตุลาคม

ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,000 บาทต่อตัน ขณะที่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 30% ราคาอยู่ที่ 6,800-7,000 บาท/ตัน

นับเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมีราคาตกต่ำ ขายได้ไม่ถึงกิโลกรัมละ 10 บาท

โรงสี และ นักการเมือง ตกเป็นจำเลยแรกๆ ว่าเป็นสาเหตุให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่หลายฝ่ายมองว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะราคาข้าวมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกำหนด และ สาเหตุที่ราคาข้าวปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากสามสาเหตุ คือ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในปีนี้ , การบริโภคข้าวภายในประเทศที่ไม่เพิ่มขึ้น และ สต๊อคข้าวโลกเพิ่มขึ้น

ณ วันนี้ แม้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ไม่มีหลักประกันว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมจะเกิดกับข้าวฤดูกาลต่อๆไปหรือไม่

ติดตามชมรายการเปิดปม ตอน โคม่าราคาข้าว วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โคม่าราคาข้าว

4 ธ.ค. 59

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้หนี้

ปลายเดือนตุลาคม ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ราคาปรับลดลงถึง 1,000 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับราคาในช่วงต้นเดือนตุลาคม

ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,000 บาทต่อตัน ขณะที่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 30% ราคาอยู่ที่ 6,800-7,000 บาท/ตัน

นับเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมีราคาตกต่ำ ขายได้ไม่ถึงกิโลกรัมละ 10 บาท

โรงสี และ นักการเมือง ตกเป็นจำเลยแรกๆ ว่าเป็นสาเหตุให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่หลายฝ่ายมองว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะราคาข้าวมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกำหนด และ สาเหตุที่ราคาข้าวปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากสามสาเหตุ คือ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในปีนี้ , การบริโภคข้าวภายในประเทศที่ไม่เพิ่มขึ้น และ สต๊อคข้าวโลกเพิ่มขึ้น

ณ วันนี้ แม้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ไม่มีหลักประกันว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมจะเกิดกับข้าวฤดูกาลต่อๆไปหรือไม่

ติดตามชมรายการเปิดปม ตอน โคม่าราคาข้าว วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด