เปิดปม
เปิดปม

ทิ้งหมาจรจัด

หน้ารายการ
5 พ.ย. 61

เรื่องหมา ๆ ปัญหาระดับประเทศ

ปี 2550 ประเทศไทยมี "สุนัขจรจัด" ประมาณ 300,000 ตัว ผ่านมา 10 ปี ประชากรสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ถึงวันนี้...ประเทศไทยมีสุนัขจรจัดกว่า 800,000 ตัว หากมาตรการต่าง ๆ ที่พยายามควบคุมประชากรสุนัขจรจัดยังคงล้มเหลว กรมปศุสัตว์คาดการณ์ว่า ในปี 2570 ประเทศไทยจะมีสุนัขจรจัดมากเกือบ 2,000,000 ตัว

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทิ้งหมาจรจัด

5 พ.ย. 61

เรื่องหมา ๆ ปัญหาระดับประเทศ

ปี 2550 ประเทศไทยมี "สุนัขจรจัด" ประมาณ 300,000 ตัว ผ่านมา 10 ปี ประชากรสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ถึงวันนี้...ประเทศไทยมีสุนัขจรจัดกว่า 800,000 ตัว หากมาตรการต่าง ๆ ที่พยายามควบคุมประชากรสุนัขจรจัดยังคงล้มเหลว กรมปศุสัตว์คาดการณ์ว่า ในปี 2570 ประเทศไทยจะมีสุนัขจรจัดมากเกือบ 2,000,000 ตัว

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด