เถียงให้รู้เรื่อง
เถียงให้รู้เรื่อง

ยกเลิกรถทัวร์ 2 ชั้น ได้คุ้มเสียจริงหรือ ?

หน้ารายการ
26 ม.ค. 59

คู่ดีเบต : นฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

รศ.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์นักวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

ติดตามรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ทุกวันอังคาร เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ยกเลิกรถทัวร์ 2 ชั้น ได้คุ้มเสียจริงหรือ ?

26 ม.ค. 59

คู่ดีเบต : นฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

รศ.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์นักวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

ติดตามรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ทุกวันอังคาร เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เถียงให้รู้เรื่อง

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด

เถียงให้รู้เรื่อง

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด