มุมการเมือง
มุมการเมือง

จำนวน ส.ส.หญิงในสภาฯ น้อยกว่ามาตรฐานสากล

หน้ารายการ
8 มี.ค. 66

8 มีนาคมของทุกปี คือวันสตรีสากล สำหรับปีนี้ มุมการเมืองชวนดูการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง บทบาทสตรี และนโยบายด้านสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ

ติดตามรายการ "มุมการเมือง" ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/PoliticalView

จำนวน ส.ส.หญิงในสภาฯ น้อยกว่ามาตรฐานสากล

8 มี.ค. 66

8 มีนาคมของทุกปี คือวันสตรีสากล สำหรับปีนี้ มุมการเมืองชวนดูการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง บทบาทสตรี และนโยบายด้านสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ

ติดตามรายการ "มุมการเมือง" ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/PoliticalView

มุมการเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - ล่าสุด

มุมการเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด