รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 1 - อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 1
รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 1

อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast

หน้ารายการ
12 มิ.ย. 65

เรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ ศึกษาภูมิปัญญาและเทคโนโลยี และศึกษาโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์โบราณกว่าหมื่นปี ที่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากมนุษย์ป่าล่าสัตว์มาเป็นมนุษย์น้ำ หาสัตว์ทะเลเป็นอาหาร ก่อนจะเริ่มลงหลักปักฐาน กลายเป็นชุมชนที่เริ่มทำเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่มีการจัดลำดับชนชั้นสถานะทางสังคม ที่นี่คือ "โคกพนมดี" ชุมชน 4,000 ปี ในลุ่มน้ำปางปะกง แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ได้ทำการสำรวจและขุดค้นเริ่มตั้งแต่ปี 2516 พบว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลุมฝังศพ มีการขุดพบโครงกระดูกจำนวน 178 โครง พบว่ามีทั้งหญิง, ชาย, เด็กทารก และการค้นพบในครั้งนี้ยังทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมการฝังศพของคนในอดีต โดยพบว่ามีการแบ่งชนชั้น โดยคนรวยจะมีเครื่องประดับมากมาย และมีการฝังอยู่คนละโซนกับคนจน ซึ่งไม่มีข้าวของฝังในศพมากนัก และโครงกระดูกที่เป็นที่รู้จักและเป็นตำนานของโคกพนมดีนั้น คือ "นางพญาโคกพนมดี" ซึ่งเป็นโครงกระดูกสตรีที่มีเครื่องประดับจำนวนมหาศาลฝังร่วมด้วย

ติดตามในสารคดี "รากสุวรรณภูมิ" วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

รากสุวรรณภูมิ

ล่าสุด
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
5 มิ.ย. 65
กำลังเล่น...
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
12 มิ.ย. 65
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
19 มิ.ย. 65
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
26 มิ.ย. 65
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
3 ก.ค. 65
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
10 ก.ค. 65
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
11 มิ.ย. 66
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of  Dvaravati
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of Dvaravati
18 มิ.ย. 66
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
25 มิ.ย. 66
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
2 ก.ค. 66
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
9 ก.ค. 66
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
16 ก.ค. 66
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
23 ก.ค. 66

รากสุวรรณภูมิ

ล่าสุด
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
5 มิ.ย. 65
กำลังเล่น...
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
12 มิ.ย. 65
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
19 มิ.ย. 65
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
26 มิ.ย. 65
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
3 ก.ค. 65
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
10 ก.ค. 65
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
11 มิ.ย. 66
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of  Dvaravati
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of Dvaravati
18 มิ.ย. 66
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
25 มิ.ย. 66
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
2 ก.ค. 66
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
9 ก.ค. 66
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
16 ก.ค. 66
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
23 ก.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย