ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้
ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

ภัยแล้งกระทบสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.กาญจนบุรี

หน้ารายการ
7 มี.ค. 59

ป้ายที่ 1 ภัยแล้งกระทบสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.กาญจนบุรี
วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พร้อมกับการปล่อยพันธ์สัตว์ป่าจำนวนหนึ่ง เพื่อการเพิ่มจำนวนและสร้างโอกาสในการขยายพันธ์ตามธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ปัญหาสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่เชื่อมโยงกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ นั่นคือแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำในเขตป่าอนุรักษ์ที่ลดน้อยลงไปมาก โดยจะเห็นได้จากพฤติกรรมสัตว์ป่าที่เริ่มออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์มากขึ้น

ป้ายที่ 2 ความปลอดภัยเดินเรือคลองแสนแสบ
ตลอดช่วงเช้ามีประชาชนใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นจำนวนมาก ติดตามบรรยากาศนี้จากคุณสุกานดา สินขจิต รายงานจากท่าเรือวัดเทพลีลา

ป้ายที่ 3 จัดระเบียบร้านค้าย่านสยามสแควร์
พาไปที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยามสแควร์ค่ะ มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาในรายการว่า มีร้านค้ามาตั้งขายของกันมากมาย แกะกะทางเดินเท้าเป็นอย่างมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูเเลเเก้ไขให้เรียบร้อยด้วย

ป้ายที่ 4 ขอไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ป้ายนี้ ชาวบ้านที่ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ที่จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเข้ามาว่า ที่สวนสาธารณะปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง เนื่องจาก ไฟส่องสว่างที่เคยมีกว่า 50 ดวง ตอนนี้เหลือไม่ถึง 10 ดวง ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านที่ไปสวนสาธารณะต้องสิ้นสุดลงก่อนค่ำ เพราะไม่มั่นใจความปลอดภัย ในหลายๆด้านเลย

ป้ายที่ 5 ร้องขอไฟฟ้าส่องสว่างทางโค้ง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ป้ายต่อไปเราไปดูเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันที่ตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี มีชาวบ้านร้องขอไฟฟ้าส่องสว่าง ทางโค้งและเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง

ป้ายที่ 6 ฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ไปกันที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ชาวบ้านที่นั่น ร้องเรียนเข้ามาว่า ได้ร้บผลกระทบจากเขม่าสีดำ ที่ปลิวมาตกในชุมชน ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นผลจากการเผาไร่อ้อย เพื่อเก็บเกี่ยว จึงอยากให้มีการควบคุม และแก้ปัญหานี้ให้กับพวกเขาด้วย

ป้ายที่ 7 จุดเสี่ยงแยกนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผู้สัญจรและชาวบ้านบริเวณนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี แจ้งเรื่องเข้ามาว่า บริเวณหน้าทางเข้า นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจนำไปสู่การสูญเสีย เนื่องจากรถจักรยานยนต์ ที่จะขี่สวนทางกับรถที่กำลังเลี้ยงเข้านิคมฯ เพื่อข้ามไปยังช่องถนนอีกฝั่ง

ติดตามชมรายการ ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.02 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภัยแล้งกระทบสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.กาญจนบุรี

7 มี.ค. 59

ป้ายที่ 1 ภัยแล้งกระทบสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.กาญจนบุรี
วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พร้อมกับการปล่อยพันธ์สัตว์ป่าจำนวนหนึ่ง เพื่อการเพิ่มจำนวนและสร้างโอกาสในการขยายพันธ์ตามธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ปัญหาสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่เชื่อมโยงกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ นั่นคือแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำในเขตป่าอนุรักษ์ที่ลดน้อยลงไปมาก โดยจะเห็นได้จากพฤติกรรมสัตว์ป่าที่เริ่มออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์มากขึ้น

ป้ายที่ 2 ความปลอดภัยเดินเรือคลองแสนแสบ
ตลอดช่วงเช้ามีประชาชนใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นจำนวนมาก ติดตามบรรยากาศนี้จากคุณสุกานดา สินขจิต รายงานจากท่าเรือวัดเทพลีลา

ป้ายที่ 3 จัดระเบียบร้านค้าย่านสยามสแควร์
พาไปที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยามสแควร์ค่ะ มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาในรายการว่า มีร้านค้ามาตั้งขายของกันมากมาย แกะกะทางเดินเท้าเป็นอย่างมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูเเลเเก้ไขให้เรียบร้อยด้วย

ป้ายที่ 4 ขอไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ป้ายนี้ ชาวบ้านที่ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ที่จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเข้ามาว่า ที่สวนสาธารณะปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง เนื่องจาก ไฟส่องสว่างที่เคยมีกว่า 50 ดวง ตอนนี้เหลือไม่ถึง 10 ดวง ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านที่ไปสวนสาธารณะต้องสิ้นสุดลงก่อนค่ำ เพราะไม่มั่นใจความปลอดภัย ในหลายๆด้านเลย

ป้ายที่ 5 ร้องขอไฟฟ้าส่องสว่างทางโค้ง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ป้ายต่อไปเราไปดูเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันที่ตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี มีชาวบ้านร้องขอไฟฟ้าส่องสว่าง ทางโค้งและเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง

ป้ายที่ 6 ฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ไปกันที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ชาวบ้านที่นั่น ร้องเรียนเข้ามาว่า ได้ร้บผลกระทบจากเขม่าสีดำ ที่ปลิวมาตกในชุมชน ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นผลจากการเผาไร่อ้อย เพื่อเก็บเกี่ยว จึงอยากให้มีการควบคุม และแก้ปัญหานี้ให้กับพวกเขาด้วย

ป้ายที่ 7 จุดเสี่ยงแยกนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผู้สัญจรและชาวบ้านบริเวณนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี แจ้งเรื่องเข้ามาว่า บริเวณหน้าทางเข้า นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจนำไปสู่การสูญเสีย เนื่องจากรถจักรยานยนต์ ที่จะขี่สวนทางกับรถที่กำลังเลี้ยงเข้านิคมฯ เพื่อข้ามไปยังช่องถนนอีกฝั่ง

ติดตามชมรายการ ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.02 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - ล่าสุด

ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - ล่าสุด