สามัญชนคนไทย
สามัญชนคนไทย

วิถีใหม่ชุมชนไร้เสียง

หน้ารายการ
3 ก.ค. 63

ปรับเปลี่ยนชุมชนแออัดคนพิการสู่ภาวะปกติใหม่ ชุมชนแออัดของคนพิการทางการได้ยินในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์โควิด-19 อาจไม่มีใครรับรู้ความเดือดร้อน และได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของคนกลุ่มนี้พวกเขาพูดไม่ได้ เป็นชุมชนของคนไร้เสียง

100 กว่าชีวิต จาก 65 ครอบครัว ต้องอยู่กันอย่างแออัดในตรอกแคบ ๆ ขนาดห้องเล็กพอ ๆ กับห้องน้ำสาธารณะ บางครอบครัวอาศัยอยู่ใต้สะพาน สภาพความเป็นอยู่และวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ชุมชนคนพิการทางการได้ยินที่อาศัยสะพานเป็นหลังคาบ้าน จะปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตวิถีใหม่เพื่อป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไร

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน วิถีใหม่ชุมชนไร้เสียง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

วิถีใหม่ชุมชนไร้เสียง

3 ก.ค. 63

ปรับเปลี่ยนชุมชนแออัดคนพิการสู่ภาวะปกติใหม่ ชุมชนแออัดของคนพิการทางการได้ยินในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์โควิด-19 อาจไม่มีใครรับรู้ความเดือดร้อน และได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของคนกลุ่มนี้พวกเขาพูดไม่ได้ เป็นชุมชนของคนไร้เสียง

100 กว่าชีวิต จาก 65 ครอบครัว ต้องอยู่กันอย่างแออัดในตรอกแคบ ๆ ขนาดห้องเล็กพอ ๆ กับห้องน้ำสาธารณะ บางครอบครัวอาศัยอยู่ใต้สะพาน สภาพความเป็นอยู่และวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ชุมชนคนพิการทางการได้ยินที่อาศัยสะพานเป็นหลังคาบ้าน จะปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตวิถีใหม่เพื่อป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไร

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน วิถีใหม่ชุมชนไร้เสียง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live