สามัญชนคนไทย
31 ก.ค. 63

สถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตเราทุกอย่างใหม่ แม้กระทั่งการเรียน การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง จัดแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการเฝ้าระวัง จนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมถึงการเรียนออนไลน์ ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงของสังคมถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสม

สามัญชนคนไทย ทดลองเข้าเรียนแบบภาวะปกติใหม่ ทั้งรูปแบบการเรียนในห้องและออนไลน์ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองถึงการศึกษาในอนาคตของเด็กไทยอย่างไรบ้าง

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน เรียนยุคโควิด-19 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เรียนยุคโควิด-19

31 ก.ค. 63

สถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตเราทุกอย่างใหม่ แม้กระทั่งการเรียน การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง จัดแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการเฝ้าระวัง จนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมถึงการเรียนออนไลน์ ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงของสังคมถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสม

สามัญชนคนไทย ทดลองเข้าเรียนแบบภาวะปกติใหม่ ทั้งรูปแบบการเรียนในห้องและออนไลน์ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองถึงการศึกษาในอนาคตของเด็กไทยอย่างไรบ้าง

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน เรียนยุคโควิด-19 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live