สามัญชนคนไทย
14 ส.ค. 63

พบกับความพยายามในการปรับตัว สู่การสร้างรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ บทเรียนจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนในธุรกิจท่องเที่ยวปรับกระบวนทัศน์ สร้างจุดเปลี่ยนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ได้อย่างไร นโยบายการท่องเที่ยวไทยในอนาคตจะไปในทิศทางไหน เมื่อความเสี่ยงจากโรคระบาดเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน เที่ยววิถีใหม่ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เที่ยววิถีใหม่

14 ส.ค. 63

พบกับความพยายามในการปรับตัว สู่การสร้างรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ บทเรียนจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนในธุรกิจท่องเที่ยวปรับกระบวนทัศน์ สร้างจุดเปลี่ยนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ได้อย่างไร นโยบายการท่องเที่ยวไทยในอนาคตจะไปในทิศทางไหน เมื่อความเสี่ยงจากโรคระบาดเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน เที่ยววิถีใหม่ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live