สะเทือนไทย
สะเทือนไทย

HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ

หน้ารายการ
16 ธ.ค. 66

ครั้งแรกกับการ Hackathon ที่จะรวมตัวกันของ 8 ทีมผู้สมัคร จากการร่วมมือกันของ Thai PBS จับมือกับ 9 ภาคีเครือข่าย เพื่อแข่งขันกันหาแนวแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนพิการ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค้นพบว่าคนพิการต้องการงาน และอาชีพไม่ต่างจากคนทั่วไป แต่เพราะศักยภาพและไม่มีงานที่ตอบโจทย์ทำให้สถานประกอบการเลือกที่จะจ่ายเงินเข้าระบบมากกว่าการจ้างงานคนพิการให้ทำงาน ทำให้คนพิการที่ถูกบันทึกข้อมูลลงระบบว่างงานมากถึง 500,000 คน ยังไม่นับรวมรายชื่อที่ตกหล่น ดังนั้นการ hackathon ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางที่สถานประกอบการจะสามารถรองรับให้คนพิการมีงานทำได้จริง จากการระดมความคิด นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ของทีม Hackathon ทั้ง 8 ทีม พร้อมสรุปภาพรวมภายใต้โจทย์หลัก 4 ข้อ

  1. เพิ่มอัตราการจ้างงานมาตรา 33 ในภาคเอกชน
  2. เพิ่มอัตราการจ้างงานมาตรา 35 ในภาครัฐ (สาธารณสุข)
  3. เปลี่ยนการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการเป็นการจ้างงาน (แรงงาน)
  4. การพัฒนาโอกาสทางเลือกในการประกอบ อาชีพอิสระ

ติดตามในรายการสะเทือนไทย วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ

16 ธ.ค. 66

ครั้งแรกกับการ Hackathon ที่จะรวมตัวกันของ 8 ทีมผู้สมัคร จากการร่วมมือกันของ Thai PBS จับมือกับ 9 ภาคีเครือข่าย เพื่อแข่งขันกันหาแนวแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนพิการ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค้นพบว่าคนพิการต้องการงาน และอาชีพไม่ต่างจากคนทั่วไป แต่เพราะศักยภาพและไม่มีงานที่ตอบโจทย์ทำให้สถานประกอบการเลือกที่จะจ่ายเงินเข้าระบบมากกว่าการจ้างงานคนพิการให้ทำงาน ทำให้คนพิการที่ถูกบันทึกข้อมูลลงระบบว่างงานมากถึง 500,000 คน ยังไม่นับรวมรายชื่อที่ตกหล่น ดังนั้นการ hackathon ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางที่สถานประกอบการจะสามารถรองรับให้คนพิการมีงานทำได้จริง จากการระดมความคิด นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ของทีม Hackathon ทั้ง 8 ทีม พร้อมสรุปภาพรวมภายใต้โจทย์หลัก 4 ข้อ

  1. เพิ่มอัตราการจ้างงานมาตรา 33 ในภาคเอกชน
  2. เพิ่มอัตราการจ้างงานมาตรา 35 ในภาครัฐ (สาธารณสุข)
  3. เปลี่ยนการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการเป็นการจ้างงาน (แรงงาน)
  4. การพัฒนาโอกาสทางเลือกในการประกอบ อาชีพอิสระ

ติดตามในรายการสะเทือนไทย วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สะเทือนไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
Green Rode
Green Rode
9 ก.ย. 66
Saturday School "ห้องเรียนไม่ธรรมดา"
Saturday School "ห้องเรียนไม่ธรรมดา"
16 ก.ย. 66
คลินิกหมอบ้านงานช่าง
คลินิกหมอบ้านงานช่าง
23 ก.ย. 66
นักรบผ้าถุง
นักรบผ้าถุง
30 ก.ย. 66
3 คนเล็กๆ ผู้นำศาสตร์พระราชามาเปลี่ยนชีวิต
3 คนเล็กๆ ผู้นำศาสตร์พระราชามาเปลี่ยนชีวิต
13 ต.ค. 66
วากิวสลักได จ.สุรินทร์
วากิวสลักได จ.สุรินทร์
14 ต.ค. 66
พรานผึ้งวนาสวรรค์
พรานผึ้งวนาสวรรค์
21 ต.ค. 66
หนอนกู้โลก
หนอนกู้โลก
28 ต.ค. 66
ทิดสิดคนสู้แล้ง
ทิดสิดคนสู้แล้ง
4 พ.ย. 66
สาวะถี
สาวะถี
11 พ.ย. 66
บานาน่าแลนด์
บานาน่าแลนด์
18 พ.ย. 66
บ้านไผ่เดลิเวอรี่ดีต่อใจ
บ้านไผ่เดลิเวอรี่ดีต่อใจ
25 พ.ย. 66
กินสบายใจ ไทอุบล
กินสบายใจ ไทอุบล
2 ธ.ค. 66
ไร่คืนรัง ฝั่งฝันออกแบบได้
ไร่คืนรัง ฝั่งฝันออกแบบได้
9 ธ.ค. 66
กำลังเล่น...
HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ
HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ
16 ธ.ค. 66
อินทรีย์อินเตอร์
อินทรีย์อินเตอร์
23 ธ.ค. 66

สะเทือนไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
Green Rode
Green Rode
9 ก.ย. 66
Saturday School "ห้องเรียนไม่ธรรมดา"
Saturday School "ห้องเรียนไม่ธรรมดา"
16 ก.ย. 66
คลินิกหมอบ้านงานช่าง
คลินิกหมอบ้านงานช่าง
23 ก.ย. 66
นักรบผ้าถุง
นักรบผ้าถุง
30 ก.ย. 66
3 คนเล็กๆ ผู้นำศาสตร์พระราชามาเปลี่ยนชีวิต
3 คนเล็กๆ ผู้นำศาสตร์พระราชามาเปลี่ยนชีวิต
13 ต.ค. 66
วากิวสลักได จ.สุรินทร์
วากิวสลักได จ.สุรินทร์
14 ต.ค. 66
พรานผึ้งวนาสวรรค์
พรานผึ้งวนาสวรรค์
21 ต.ค. 66
หนอนกู้โลก
หนอนกู้โลก
28 ต.ค. 66
ทิดสิดคนสู้แล้ง
ทิดสิดคนสู้แล้ง
4 พ.ย. 66
สาวะถี
สาวะถี
11 พ.ย. 66
บานาน่าแลนด์
บานาน่าแลนด์
18 พ.ย. 66
บ้านไผ่เดลิเวอรี่ดีต่อใจ
บ้านไผ่เดลิเวอรี่ดีต่อใจ
25 พ.ย. 66
กินสบายใจ ไทอุบล
กินสบายใจ ไทอุบล
2 ธ.ค. 66
ไร่คืนรัง ฝั่งฝันออกแบบได้
ไร่คืนรัง ฝั่งฝันออกแบบได้
9 ธ.ค. 66
กำลังเล่น...
HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ
HACK HUG HUG เติมใจให้งาน เพื่อคนพิการมีงานทำ
16 ธ.ค. 66
อินทรีย์อินเตอร์
อินทรีย์อินเตอร์
23 ธ.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย