ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ

หน้ารายการ
25 พ.ค. 67

"ไฟฟ้า" เป็นพลังงานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเรา รวมทั้งขับเคลื่อนภาคการผลิตต่าง ๆ ให้เดินหน้าต่อไปได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหม่ในทุก ๆ 2 ปี และแผนปัจจุบันที่เราใช้อยู่ คือ แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

แผน PDP มีความสำคัญ เพราะหากมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าอย่างแม่นยำจะทำให้การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้านั้นเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า แต่หากขยายกำลังไปมากเกินความจำเป็น หรือสำรองกำลังการผลิตล้นเกินไปมาก ก็จะส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้ใช้ไฟต้องรับเป็นภาระค่าไฟฟ้าที่สูงตามไปด้วย

ปีล่าสุด 2567 ไทยร้อนทะลุสูงสุดทำสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งที่ 3 ในรอบปี ในค่ำวันที่ 29 เม.ย. 2567 ยอดสูงสุดพุ่งถึง 36,699 เมกะวัตต์ ท่ามกลางอุณหภูมิสูงสุด 44 องศา ขณะที่กระทรวงพลังงานติดตามสำรองไฟฟ้าใกล้ชิด ยืนยันไฟฟ้ามีเพียงพอ เหลือสำรองไฟฟ้าถึง 25.8%

ในขณะที่การเดินหน้าโรดแมปมุ่งสู่ Net Zero ทำให้ไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan : NEP) ซึ่งเป็นแผนภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ ที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 - 2070 หรือปี พ.ศ. 2608 - 2613

การพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ และปรับลดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งวางแผนเพื่อนำพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม จึงเป็นความหวังของ "แผน PDP ใหม่" ที่คาดว่าจะถูกเปิดให้รับฟังความคิดเห็นภายในปี 2567 นี้ ก่อนรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติ และนั่นคือความหวังที่มาเปลี่ยนแปลงตัวเลขในบิลค่าไฟที่คนไทยต้องแบกรับ

ชวนอ่านรายละเอียดเนื้อหาจากวงเสวนาฟังเสียงประเทศไทย และผลโหวตฉากทัศน์แผน PDP แบบไหนที่คนไทยอยากให้เป็น ได้ที่นี่

นี่คือโจทย์ที่ชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังข้อเสนอ และโอกาสความเป็นไปได้ กับรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน แผน PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ ในรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ

25 พ.ค. 67

"ไฟฟ้า" เป็นพลังงานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเรา รวมทั้งขับเคลื่อนภาคการผลิตต่าง ๆ ให้เดินหน้าต่อไปได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหม่ในทุก ๆ 2 ปี และแผนปัจจุบันที่เราใช้อยู่ คือ แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

แผน PDP มีความสำคัญ เพราะหากมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าอย่างแม่นยำจะทำให้การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้านั้นเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า แต่หากขยายกำลังไปมากเกินความจำเป็น หรือสำรองกำลังการผลิตล้นเกินไปมาก ก็จะส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้ใช้ไฟต้องรับเป็นภาระค่าไฟฟ้าที่สูงตามไปด้วย

ปีล่าสุด 2567 ไทยร้อนทะลุสูงสุดทำสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งที่ 3 ในรอบปี ในค่ำวันที่ 29 เม.ย. 2567 ยอดสูงสุดพุ่งถึง 36,699 เมกะวัตต์ ท่ามกลางอุณหภูมิสูงสุด 44 องศา ขณะที่กระทรวงพลังงานติดตามสำรองไฟฟ้าใกล้ชิด ยืนยันไฟฟ้ามีเพียงพอ เหลือสำรองไฟฟ้าถึง 25.8%

ในขณะที่การเดินหน้าโรดแมปมุ่งสู่ Net Zero ทำให้ไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan : NEP) ซึ่งเป็นแผนภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ ที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 - 2070 หรือปี พ.ศ. 2608 - 2613

การพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ และปรับลดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งวางแผนเพื่อนำพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม จึงเป็นความหวังของ "แผน PDP ใหม่" ที่คาดว่าจะถูกเปิดให้รับฟังความคิดเห็นภายในปี 2567 นี้ ก่อนรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติ และนั่นคือความหวังที่มาเปลี่ยนแปลงตัวเลขในบิลค่าไฟที่คนไทยต้องแบกรับ

ชวนอ่านรายละเอียดเนื้อหาจากวงเสวนาฟังเสียงประเทศไทย และผลโหวตฉากทัศน์แผน PDP แบบไหนที่คนไทยอยากให้เป็น ได้ที่นี่

นี่คือโจทย์ที่ชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังข้อเสนอ และโอกาสความเป็นไปได้ กับรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน แผน PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ ในรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67
ปฏิบัติการแก้โจทย์ปลาหมอคางดำ
ปฏิบัติการแก้โจทย์ปลาหมอคางดำ
20 เม.ย. 67
ผังเมือง ผังใคร ประชาชนอยู่ตรงไหนในผังเมืองรวม กทม. ?
ผังเมือง ผังใคร ประชาชนอยู่ตรงไหนในผังเมืองรวม กทม. ?
27 เม.ย. 67
ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้อีกไกล ถ้ายกระดับแรงงานไทย ?
ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้อีกไกล ถ้ายกระดับแรงงานไทย ?
4 พ.ค. 67
เราจะชนะศึกดับไฟป่า อย่างไร ?
เราจะชนะศึกดับไฟป่า อย่างไร ?
11 พ.ค. 67
แพร่ Handmade ? คนแพร่ขอออกแบบอนาคตเมือง
แพร่ Handmade ? คนแพร่ขอออกแบบอนาคตเมือง
18 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ
PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ
25 พ.ค. 67
ฝ่าด่านสรรหา สว.2024 อย่างไร ?
ฝ่าด่านสรรหา สว.2024 อย่างไร ?
1 มิ.ย. 67
ชวนฟังเสียงคนใต้ : เปลี่ยนการเมืองใหม่ ผ่านการสรรหา สว. 67 ?
ชวนฟังเสียงคนใต้ : เปลี่ยนการเมืองใหม่ ผ่านการสรรหา สว. 67 ?
8 มิ.ย. 67
สว.67 วิเคราะห์เกม ชี้ชะตาการเมืองไทย ? ฟังเสียงภาคกลาง
สว.67 วิเคราะห์เกม ชี้ชะตาการเมืองไทย ? ฟังเสียงภาคกลาง
15 มิ.ย. 67

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67
ปฏิบัติการแก้โจทย์ปลาหมอคางดำ
ปฏิบัติการแก้โจทย์ปลาหมอคางดำ
20 เม.ย. 67
ผังเมือง ผังใคร ประชาชนอยู่ตรงไหนในผังเมืองรวม กทม. ?
ผังเมือง ผังใคร ประชาชนอยู่ตรงไหนในผังเมืองรวม กทม. ?
27 เม.ย. 67
ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้อีกไกล ถ้ายกระดับแรงงานไทย ?
ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้อีกไกล ถ้ายกระดับแรงงานไทย ?
4 พ.ค. 67
เราจะชนะศึกดับไฟป่า อย่างไร ?
เราจะชนะศึกดับไฟป่า อย่างไร ?
11 พ.ค. 67
แพร่ Handmade ? คนแพร่ขอออกแบบอนาคตเมือง
แพร่ Handmade ? คนแพร่ขอออกแบบอนาคตเมือง
18 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ
PDP แบบไหน ที่ทำให้พลเมืองไม่ต้องกลัวบิลค่าไฟ
25 พ.ค. 67
ฝ่าด่านสรรหา สว.2024 อย่างไร ?
ฝ่าด่านสรรหา สว.2024 อย่างไร ?
1 มิ.ย. 67
ชวนฟังเสียงคนใต้ : เปลี่ยนการเมืองใหม่ ผ่านการสรรหา สว. 67 ?
ชวนฟังเสียงคนใต้ : เปลี่ยนการเมืองใหม่ ผ่านการสรรหา สว. 67 ?
8 มิ.ย. 67
สว.67 วิเคราะห์เกม ชี้ชะตาการเมืองไทย ? ฟังเสียงภาคกลาง
สว.67 วิเคราะห์เกม ชี้ชะตาการเมืองไทย ? ฟังเสียงภาคกลาง
15 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย