ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

อนาคตค่าแรงขั้นต่ำ

หน้ารายการ
23 เม.ย. 65

"ความยากจน" "หนี้สิน" เป็นปัญหาที่คนไทยดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรความทุกข์ยากนี้ ข้อมูลสภาพัฒน์ระบุว่า ในปี 2563 มีคนไทยอยู่ในสถานะ "คนจน" หรืออยู่ภายใต้เส้นความยากจน ถึง 4.8 ล้านคน โจทย์ใหญ่ที่มาคู่กันในปี 2565 คือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ยังไม่นับวิกฤติการเมืองโลกเวลานี้ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยเจอกับสถานการณ์เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 13 ปี ทำให้ภาระค่าครองชีพของผู้คนสูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เงินในกระเป๋ากลับมีค่าน้อยลง จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้งว่า "ค่าแรงขั้นต่ำ" ของแรงงานไทยควรอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • อ่านรายละเอียดและร่วมโหวตภาพฉากทัศน์อนาคตค่าจ้างขั้นต่ำได้ที่ >> https://thecitizen.plus/node/55231

 • ร่วมรับ "ฟัง" ด้วยหัวใจที่เปิดรับ ส่ง "เสียง"แลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อร่วมหาทางออกให้กับ "ประเทศไทย" กับรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

  อนาคตค่าแรงขั้นต่ำ

  23 เม.ย. 65

  "ความยากจน" "หนี้สิน" เป็นปัญหาที่คนไทยดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรความทุกข์ยากนี้ ข้อมูลสภาพัฒน์ระบุว่า ในปี 2563 มีคนไทยอยู่ในสถานะ "คนจน" หรืออยู่ภายใต้เส้นความยากจน ถึง 4.8 ล้านคน โจทย์ใหญ่ที่มาคู่กันในปี 2565 คือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ยังไม่นับวิกฤติการเมืองโลกเวลานี้ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยเจอกับสถานการณ์เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 13 ปี ทำให้ภาระค่าครองชีพของผู้คนสูงขึ้นตามไปด้วย

  เมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เงินในกระเป๋ากลับมีค่าน้อยลง จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้งว่า "ค่าแรงขั้นต่ำ" ของแรงงานไทยควรอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • อ่านรายละเอียดและร่วมโหวตภาพฉากทัศน์อนาคตค่าจ้างขั้นต่ำได้ที่ >> https://thecitizen.plus/node/55231

 • ร่วมรับ "ฟัง" ด้วยหัวใจที่เปิดรับ ส่ง "เสียง"แลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อร่วมหาทางออกให้กับ "ประเทศไทย" กับรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

  ฟังเสียงประเทศไทย

  1 - 30
  31 - 60
  61 - 90
  91 - 120
  121 - 150
  151 - 180
  181 - 210
  211 - 240
  241 - 270
  271 - 300
  301 - ล่าสุด

  ฟังเสียงประเทศไทย

  1 - 30
  31 - 60
  61 - 90
  91 - 120
  121 - 150
  151 - 180
  181 - 210
  211 - 240
  241 - 270
  271 - 300
  301 - ล่าสุด

  ตอนใหม่มาแรง

  ดูทั้งหมด

  สารคดีน่าดู

  ดูทั้งหมด