ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

เสียงประชาชน เลือกอนาคตคนอีสาน @ขอนแก่น

หน้ารายการ
18 มี.ค. 66

20 จังหวัด ภาคอีสานมีพื้นที่มากกว่า 168,000 ตร.กม. มีประชากรกว่า 22 ล้านคน นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีทุนทรัพยากรมนุษย์และที่ดินจำนวนมาก แต่ข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.ระบุว่า อีสานยังมี 5 ประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคนอยู่ในระดับต่ำ ปัญหาภัยแล้ง คุณภาพแหล่งน้ำ การจัดการขยะและของเสีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

ฟังเสียงประเทศไทยเราร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนล้อมวงสนทนาฟังเสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย โดยในพื้นที่อีสาน เราปักหมุดเริ่มต้นชวนโสเหล่ ที่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชวนมองอนาคตภาคอีสาน อนาคตประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า

อ่านรายละเอียดและร่วมโหวต "ภาพอนาคตภาคอีสาน อนาคตประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า" ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางอยู่ดีมีแฮงและThaiPBS (คลิกที่นี่)

ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน เสียงประชาชน เลือกอนาคตคนอีสาน @ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เสียงประชาชน เลือกอนาคตคนอีสาน @ขอนแก่น

18 มี.ค. 66

20 จังหวัด ภาคอีสานมีพื้นที่มากกว่า 168,000 ตร.กม. มีประชากรกว่า 22 ล้านคน นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีทุนทรัพยากรมนุษย์และที่ดินจำนวนมาก แต่ข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.ระบุว่า อีสานยังมี 5 ประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคนอยู่ในระดับต่ำ ปัญหาภัยแล้ง คุณภาพแหล่งน้ำ การจัดการขยะและของเสีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

ฟังเสียงประเทศไทยเราร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนล้อมวงสนทนาฟังเสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย โดยในพื้นที่อีสาน เราปักหมุดเริ่มต้นชวนโสเหล่ ที่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชวนมองอนาคตภาคอีสาน อนาคตประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า

อ่านรายละเอียดและร่วมโหวต "ภาพอนาคตภาคอีสาน อนาคตประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า" ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางอยู่ดีมีแฮงและThaiPBS (คลิกที่นี่)

ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน เสียงประชาชน เลือกอนาคตคนอีสาน @ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด