ฟังเสียงประเทศไทย - ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี

หน้ารายการ
9 ธ.ค. 66

สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ชายแดนใต้ ไม่เพียงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จะเป็นเพียงปัญหาหลักเดียวที่เกิดขึ้น แต่เด็กและเยาวชนสามชายแดนใต้ยังอยู่ท่ามกลางปัญหา จากบริบทพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก ที่มีแนวโน้มน่ากังวลสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในระยะยาว

จากการรายงานของยูนิเซฟพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีอัตราเตี้ยแคระแกร็นเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมีภาวะทุพโภชนาการเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน

นี่คือโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อความยากจนทำอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีรายได้ที่เพียงพอที่จะเลือกซื้อ อาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็ก รวมถึงการสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่นและความรู้ๆต่างๆของนักวิชาการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ฟังเสียงประเทศไทย ขอชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังกันด้วยหัวใจที่เปิดรับ และส่ง "เสียง" แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรอบด้านชวนอ่านรายละเอียด อนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี ได้ที่นี่ https://thecitizen.plus/node/92255

รับฟังกันด้วยหัวใจที่เปิดรับแลกเปลี่ยนข้อมูลรอบด้านในรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
กำลังเล่น...
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
กำลังเล่น...
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย