ท้าประลองวิทย์ Season 2
ท้าประลองวิทย์ Season 2

รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร สายที่ 2

หน้ารายการ
27 ก.ย. 58

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล ประเดิมรายการท้าประลองวิทย์ ด้วยรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร สายที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่าง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอัสสัมชัญ 2.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 3.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ “Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์" วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร สายที่ 2

27 ก.ย. 58

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล ประเดิมรายการท้าประลองวิทย์ ด้วยรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร สายที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่าง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอัสสัมชัญ 2.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 3.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ “Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์" วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด