การ์ตูนแอนิเมชัน เดอะไดอารี การผจญภัยครั้งใหญ่ ย้อนเวลาสู่อดีตเพื่อค้นหาคำตอบของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
จันทร์-อาทิตย์ I 08:00-08:05
cover-image
หน้าแรกรายการตอน

การ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

เด็กและเยาวชน
68 ตอน จันทร์-อาทิตย์ I 08:00-08:05

การ์ตูนแอนิเมชัน เดอะไดอารี การผจญภัยครั้งใหญ่ ย้อนเวลาสู่อดีตเพื่อค้นหาคำตอบของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด

มาสนุกกับการ์ตูนไปพร้อมความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ย้อนเวลาสู่อดีตเพื่อค้นหาคำตอบของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ชมการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 08.05 น.

 • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 • สมเด็จพระนครินทราธิราช
 • สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • สมเด็จพระสุริโยทัย
 • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • สมเด็จพระเอกาทศรถ
 • สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 • สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 • สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • ร.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ร.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ร.3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • ร.4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
 • ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ร.6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ร.7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
 • พระบรมราชชนก
 • ร.8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • ร.9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 • มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ร.10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

มาสนุกกับการ์ตูนไปพร้อมความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ย้อนเวลาสู่อดีตเพื่อค้นหาคำตอบของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ชมการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 08.05 น.

 • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 • สมเด็จพระนครินทราธิราช
 • สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • สมเด็จพระสุริโยทัย
 • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • สมเด็จพระเอกาทศรถ
 • สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 • สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 • สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • ร.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ร.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ร.3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • ร.4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
 • ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ร.6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ร.7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
 • พระบรมราชชนก
 • ร.8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • ร.9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 • มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ร.10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ติดต่อรายการ

ตอน

พระมหากรุณาถึงผู้ประสบภัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย