The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ

หน้ารายการ
2 ก.ค. 65

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นักการทูต นักธุรกิจ และผู้ประสานสิบทิศที่พลิกประเทศไทยช่วงวิกฤตให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู ประชาธิปไตยเบ่งบาน กับบทเรียนว่าด้วยทักษะการประสานและสื่อสารที่ไม่ว่าใครก็ควรรู้, คุณสมบัติ "integrity" ที่ไม่มีในภาษาไทย และการตกตะกอนในวันที่ชีวิตดำเนินเกือบศตวรรษว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ

2 ก.ค. 65

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นักการทูต นักธุรกิจ และผู้ประสานสิบทิศที่พลิกประเทศไทยช่วงวิกฤตให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู ประชาธิปไตยเบ่งบาน กับบทเรียนว่าด้วยทักษะการประสานและสื่อสารที่ไม่ว่าใครก็ควรรู้, คุณสมบัติ "integrity" ที่ไม่มีในภาษาไทย และการตกตะกอนในวันที่ชีวิตดำเนินเกือบศตวรรษว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด