The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ

หน้ารายการ
3 ก.ย. 65

ความรุนแรงในวัยเด็กเป็นแรงผลักดันให้ "อวยพร เขื่อนแก้ว" ตั้งคำถามถึงอำนาจทางเพศและความไม่เป็นธรรมในสังคม ถึงวันนี้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักสตรีนิยมผู้ก่อตั้งศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม (IWP) คอยเยียวยาผู้คนที่บอบช้ำ และแบ่งปันแนวคิดสตรีนิยมแนวพุทธให้แก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมากว่า 30 ปี

จุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่ทำให้ "อวยพร" ซึ่งเคยเต็มไปด้วยความโกรธหันมาใช้ "ความเมตตา" เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และเหตุใดพลังของอำนาจภายในจึงสัมพันธ์ลึกซึ้งต่ออำนาจภายนอก

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ

3 ก.ย. 65

ความรุนแรงในวัยเด็กเป็นแรงผลักดันให้ "อวยพร เขื่อนแก้ว" ตั้งคำถามถึงอำนาจทางเพศและความไม่เป็นธรรมในสังคม ถึงวันนี้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักสตรีนิยมผู้ก่อตั้งศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม (IWP) คอยเยียวยาผู้คนที่บอบช้ำ และแบ่งปันแนวคิดสตรีนิยมแนวพุทธให้แก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมากว่า 30 ปี

จุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่ทำให้ "อวยพร" ซึ่งเคยเต็มไปด้วยความโกรธหันมาใช้ "ความเมตตา" เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และเหตุใดพลังของอำนาจภายในจึงสัมพันธ์ลึกซึ้งต่ออำนาจภายนอก

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด