วัฒนธรรมกินได้
17 เม.ย. 65

นำเสนอทุนวัฒนธรรมของพื้นที่แถบอีสานที่ จ.หนองคาย นำเสนอให้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีสานที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำโขง, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มการแสดงผู้สูงอายุ และอาหารอีสาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงและจัดจำหน่ายในตลาดถนนคนเดินริมโขง เป็นพื้นที่ที่ให้ชาวหนองคายสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน และพัฒนาสินค้ามาจัดแสดงที่นี่ได้ เป็นการสร้างเศรษฐกิจของชุมชน

ติดตามในรายการ "วัฒนธรรมกินได้" วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​อีสาน พัฒนา

17 เม.ย. 65

นำเสนอทุนวัฒนธรรมของพื้นที่แถบอีสานที่ จ.หนองคาย นำเสนอให้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีสานที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำโขง, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มการแสดงผู้สูงอายุ และอาหารอีสาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงและจัดจำหน่ายในตลาดถนนคนเดินริมโขง เป็นพื้นที่ที่ให้ชาวหนองคายสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน และพัฒนาสินค้ามาจัดแสดงที่นี่ได้ เป็นการสร้างเศรษฐกิจของชุมชน

ติดตามในรายการ "วัฒนธรรมกินได้" วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด