ท่องโลกกว้าง
ท่องโลกกว้าง

เขตแดนที่หายไป : การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หก

หน้ารายการ
10 ต.ค. 65

*** ชมย้อนหลังสารคดีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หก ตอน เขตแดนที่หายไป (หลังรายการออกอากาศ) สามารถรับชมได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

The Sixth Mass Extinction Ep.4 Disappearing Borders

เรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างคน กับธรรมชาติได้หายไป จนนำมาสู่การสูญเสียของทั้งสองฝั่ง ในมองโกเลีย ทุ่งหญ้ากลายเป็นทะเลทราย จนชาวเผ่าเร่ร่อนต้องรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขต เสือดาวหิมะ ในประเทศไทยป่าไม้ถูกทำลาย จนช้างป่าต้องบุกไร่นาของชาวบ้านเพื่อหาอาหารประทังชีวิต ในขณะที่น่านน้ำสากลทางแปซิฟิกใต้ก็พบฉลามมากมายที่สังเวยชีวิตให้กับการประมงผิดกฎหมาย แม้แต่ในน่านน้ำเกาหลีเองก็มีพอร์พอยส์ หรือโลมายิ้มกว่าพันตัวถูกสังหารในแต่ละปี

ติดตามชมรายการท่องโลกกว้าง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 18.02 - 18.50 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เขตแดนที่หายไป : การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หก

10 ต.ค. 65

*** ชมย้อนหลังสารคดีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หก ตอน เขตแดนที่หายไป (หลังรายการออกอากาศ) สามารถรับชมได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

The Sixth Mass Extinction Ep.4 Disappearing Borders

เรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างคน กับธรรมชาติได้หายไป จนนำมาสู่การสูญเสียของทั้งสองฝั่ง ในมองโกเลีย ทุ่งหญ้ากลายเป็นทะเลทราย จนชาวเผ่าเร่ร่อนต้องรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขต เสือดาวหิมะ ในประเทศไทยป่าไม้ถูกทำลาย จนช้างป่าต้องบุกไร่นาของชาวบ้านเพื่อหาอาหารประทังชีวิต ในขณะที่น่านน้ำสากลทางแปซิฟิกใต้ก็พบฉลามมากมายที่สังเวยชีวิตให้กับการประมงผิดกฎหมาย แม้แต่ในน่านน้ำเกาหลีเองก็มีพอร์พอยส์ หรือโลมายิ้มกว่าพันตัวถูกสังหารในแต่ละปี

ติดตามชมรายการท่องโลกกว้าง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 18.02 - 18.50 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live