คนจนเมือง ซีซัน 3
20 พ.ย. 65

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเกาะสมุย แทบร้างนักท่องเที่ยว คณะมโนรา "จงดี" ซึ่งเคยรุ่งเรือง ต้องแยกย้ายกันเอาตัวรอด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนักแสดงจึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

แต่นอกจากสืบทอดศิลปะการแสดงของภาคใต้ การได้รำโนรายังช่วยให้สมาชิกในคณะจงดี มีรายได้ 300 - 800 บาทต่อคืน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้เด็กหลายคนได้เรียน และมีรายได้เพื่อดูแลครอบครัว

คณะมโนราแม่จงดี แห่งเกาะสมุย จึงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา และจิตวิญญาณของคนสมุยอีกหลายชีวิตที่พึ่งพากันอย่างแนบแน่น

ติดตามชมในรายการสารคดีชุด "คนจนเมือง" ซีซัน 3 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คลื่นชีวิตโนรา

20 พ.ย. 65

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเกาะสมุย แทบร้างนักท่องเที่ยว คณะมโนรา "จงดี" ซึ่งเคยรุ่งเรือง ต้องแยกย้ายกันเอาตัวรอด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนักแสดงจึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

แต่นอกจากสืบทอดศิลปะการแสดงของภาคใต้ การได้รำโนรายังช่วยให้สมาชิกในคณะจงดี มีรายได้ 300 - 800 บาทต่อคืน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้เด็กหลายคนได้เรียน และมีรายได้เพื่อดูแลครอบครัว

คณะมโนราแม่จงดี แห่งเกาะสมุย จึงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา และจิตวิญญาณของคนสมุยอีกหลายชีวิตที่พึ่งพากันอย่างแนบแน่น

ติดตามชมในรายการสารคดีชุด "คนจนเมือง" ซีซัน 3 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live